รศ.ดร. พวงทอง ภวัครพันธ์

Puangthong Pawakapan

stS2p1onsorsfheda  ·

กลไกราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามประชาชน เช่น ทหาร อาจทำตัวเป็นหุ่นยนต์ ไร้ชีวิต ไร้วิจารณญาณได้ เพราะพวกเขาถูกฝึกมาให้ทำตามคำสั่ง

แต่คนในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นอัยการ หรือศาล ไม่คิดไม่ได้ถึงแม้พวกเขาจะเป็นข้าราชการก็ตาม เพราะการทำหน้าที่ของพวกเขาเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของผู้คน เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพโดยตรง

ถ้าไม่รู้จักคิด ไม่มีวิจารณญาณใดๆ พวกเขาก็ไม่ใช่ “ศาลที่เคารพ” แต่เป็นแค่มือเท้าของอำนาจเผด็จการที่ช่วยกันย่ำยีประชาชน ประเทศนี้ยังมีอัยการหรือศาลที่น่าเคารพเหลืออีกสักกี่คนนะ

หรือมีแต่ ท่านผู้พิพากษาคุณากร เพียรชนะ ที่เสียชีวิตไปแล้ว ระบบอุปถัมภ์-เล่นพรรคเล่นพวก-ทุจริตต่อหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องคือ หัวใจของวัฒนธรรมศักดินาไทย คือสิ่งที่ช่วยกันโอบอุ้มระบบเผด็จการไว้ให้แข็งแรงมั่นคง

#ปฏิรูปศาล

#ปล่อยเพื่อนเรา

#ทีมเดินทะลุฟ้า

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s