คนไทยมาจากไหน? -ไทกร พลสุวรรณ 31 ธันวาคม 2564

คนไทยมาจากไหน?
คนไทยมาจากไหน? ไทกร พลสุวรรณ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 10.20 น. ทาง FB Live “thaikornofficial” ความยาว 00:58:34 เริ่มบรรยาย 00:00:00

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/211589704506152

#หยุดราชวงศ์ประยุทธ์ #ปฏิรูปตุลาการคืนสิทธิประกันตัว #ประยุทธ์ออกไป
🎈Live 🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️‘คนไทยมาจากไหน?’พูดคุยสบายๆวันสุดท้ายของปี 2564 ทาง สถานี YouTube “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” ความยาว 00:53:35 เริ่มบรรยาย 00:00:00

https://www.youtube.com/watch?v=gtDTemDw5nE

ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง

Streamed live on December 31, 2021 

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/31–2564–005335-e1cbt6v

Spotify :  https://open.spotify.com/episode/72g1LSR21QGxStPuktPaAAr

รู้ทันแผนการเมืองของประยุทธ์ปี 65 ประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอด – ไทกร พลสุวรรณ 30ธันวาคม 2564

รู้ทันแผนการเมืองของประยุทธ์ปี 65 ประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอด ไทกร พลสุวรรณ 30ธันวาคม 2564 เวลา 10.53 น. ทาง FB Live “thaikornofficial”  ความยาว 00:56:56 เริ่มบรรยาย 00:00:30

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/239887798254235

หยุดราชวงศ์ประยุทธ์ #ปฏิรูปตุลาการคืนสิทธิประกันตัว #ประยุทธ์ออกไป

Live!🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️‘รู้ทันแผนการเมืองของประยุทธ์ในปี 65 ประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอด’ ทาง สถานี YouTube “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” ความยาว 00:56:48 เริ่มบรรยาย 00:00:25

ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง

Streamed live on December 30, 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=Gd3-tiXbLWQ

หยุดราชวงศ์ประยุทธ์ #ปฏิรูปตุลาการคืนสิทธิประกันตัว #ประยุทธ์ออกไป
Live!🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️‘รู้ทันแผนการเมืองของประยุทธ์ในปี 65 ประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอด’

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/65——30-2564–005648-e1cbd67

Spotify : https://open.spotify.com/episode/4oBGyk7LlnisZNveHbOIyr

เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือถ่านหิน-ไทกร พลสุวรรณ 14 ธันวาคม 2564

เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือถ่านหิน
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 14 ธ.ค. 64 ”’ เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือถ่านหิน”’ ไทกร พลสุวรรณ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 11.06 น. ทาง FB Live “peacetv.thai.udd” ความยาว 00:30:21 เริ่มบรรยาย 00:02:33

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/1064904100933096/

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 14 ธ.ค. 64 ”’ เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือถ่านหิน”’ ไทกร พลสุวรรณ 14 ธันวาคม 2564

และ ทาง FB Live “thaikornofficial”  ความยาว 00:34:04  เริ่มบรรยาย 00:00:20

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/900951333943282

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 14 ธ.ค. 64 ”’ เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือถ่านหิน”’ ไทกร พลสุวรรณ 14 ธันวาคม 2564

#ทะลุฟ้า #thalufah #หยุดราชวงศ์ประยุทธ์
สด🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือ ‘ถ่านหิน’
ไทกร พลสุวรรณ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 11.06 น. ทาง YouTube สถานี “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” ความยาว 00:33:43 เริ่มบรรยาย 00:00:33

https://www.youtube.com/watch?v=pzuLQMIFpcY

ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง

Streamed live on December 14, 2021 

สด🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือ ‘ถ่านหิน’
ไทกร พลสุวรรณ 14 ธันวาคม 2564 

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/14–2564–003021-e1bmnca

Spotify : https://open.spotify.com/episode/5crN6k7AiZOXhtDVCPQ5T2

ประยุทธ์ ดิ้นอย่างไร ก็คงไม่เป็นผล-ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 13 ธันวาคม 2564

ประยุทธ์ ดิ้นอย่างไร ก็คงไม่เป็นผล
ห้องข่าวเล่าเรื่อง online 13 ธ.ค. 64

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 13 ธ.ค. 64 ”’ ประยุทธ์ ดิ้นอย่างไร ก็คงไม่เป็นผล ”’ ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทาง FB Live “Peace TV” “peacetv.thai.udd” 13 ธันวาคม 2564 เวลา 11.13 น. ความยาว 00:33:09 เริ่มบรรยาย 00:02:30

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/621216072265543/

ประยุทธ์ ดิ้นอย่างไร ก็คงไม่เป็นผล ห้องข่าวเล่าเรื่อง online 13 ธ.ค. 64

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 13 ธ.ค. 64
ประยุทธ์ ดิ้นอย่างไร ก็คงไม่เป็นผล | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 13 ธ.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี YouTube “Peace TV” 13 ธันวาคม 2564 เวลา 11.13 น. ความยาว 00:33:07 เริ่มบรรยาย 00:02:28

https://www.youtube.com/watch?v=huWwd7lU0ts

PEACE TV

Streamed live December 13, 2021

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 13 ธ.ค. 64

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/13–2564–003307-e1bl1jn

Spotify : https://open.spotify.com/episode/777XAA8CSPcvHAMPicM7xw

วันรัฐธรรมนูญ ที่ไร้ รัฐธรรมนูญ-ณัฐภัทร อัคฮาด 10 ธันวาคม 2564

”’ วันรัฐธรรมนูญ ที่ไร้ รัฐธรรมนูญ ”
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 10 ธ.ค. 64 ”’ วันรัฐธรรมนูญ ที่ไร้ รัฐธรรมนูญ ” ณัฐภัทร อัคฮาด ทางสถานี “FB Live Peace TV” 10 ธันวาคม 2564 เวลา 11.39 น. ความยาว 00:31:48 เริ่มบรรยาย 00:02:35

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/424801809277410/

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 10 ธ.ค. 64 ”’ วันรัฐธรรมนูญ ที่ไร้ รัฐธรรมนูญ ” ณัฐภัทร อัคฮาด ทางสถานี “FB Live Peace TV” 10 ธันวาคม 2564 เวลา 11.39 น. ความยาว 00:31:48

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง online 10 ธ.ค. 64
”’ วันรัฐธรรมนูญ ที่ไร้ รัฐธรรมนูญ ” ณัฐภัทร อัคฮาด ทางสถานี “YouTube Peace TV” 10 ธันวาคม 2564 เวลา 11.39 น. ความยาว 00:31:43 เริ่มบรรยาย 00:02:32

https://www.youtube.com/watch?v=kUq0sw3S–A

PEACE TV

Streamed live November 15, 2021
November 15, 2021

#Peacetv #PeacetvOnline #PeaceOnline
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 10 ธ.ค. 64
”’ วันรัฐธรรมนูญ ที่ไร้ รัฐธรรมนูญ ”
ณัฐภัทร อัคฮาด  ทางสถานี “YouTube Peace TV” 10 ธันวาคม 2564 เวลา 11.39 น. ความยาว 00:31:43  เริ่มบรรยาย 00:02:32

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/10–2564–003143-e1bh9b7

Spotify : https://open.spotify.com/episode/0VoUpXyKvBfYa4gV9e4g3v

ประยุทธ์ ลิงกำลังแก้แห – ไทกร พลสุวรรณ 8 ธันวาคม 2564

สด🔴ไทกร พลสุวรรณ ⚡️ประยุทธ์ ‘ลิงกำลังแก้แห’ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.15 น. ทาง สถานี YouTube “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” ความยาว 00:38:37 เริ่มบรรยาย 00:00:22

https://www.youtube.com/watch?v=0Jzj0IftHB4

ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง

Streamed live on December 08, 2021 

#ทะลุฟ้า #thalufah #หยุดราชวงศ์ประยุทธ์
สด🔴ไทกร พลสุวรรณ ⚡️ประยุทธ์ ‘ลิงกำลังแก้แห’
22,795 views
Streamed live on Dec 8, 2021

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/8–2564–003837-e1bficl

Spotify : https://open.spotify.com/episode/7t1uBhz3XlPDbWO1CCTvS1

หากผู้นำชั่ว แล้วคิดว่าตัวเองดีมีแต่ทำลายชาติตกต่ำ ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 3 ธันวาคม 2564

”หากผู้นำชั่ว แล้วคิดว่าตัวเองดีมีแต่ทำลายชาติตกต่ำ”
ห้องข่าวเล่าเรื่อง online 3 ธ.ค. 64

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 3 ธ.ค.64 หากผู้นำชั่ว แล้วคิดว่าตัวเองดีมีแต่ทำลายชาติตกต่ำ ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทาง FB Live “Peace TV” “peacetv.thai.udd” 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.26 น. ความยาว 00:35:22 เริ่มบรรยาย 00:02:20

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/646980870004668/

ห้องข่าวเล่าเรื่อง online 3 ธ.ค. 64
หากผู้นำชั่ว แล้วคิดว่าตัวเองดีมีแต่ทำลายชาติตกต่ำ ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทาง FB Live “Peace TV” “peacetv.thai.udd” 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.26 น. ความยาว 00:35:22

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง online 3 ธ.ค. 64
หากผู้นำชั่ว แล้วคิดว่าตัวเองดีมีแต่ทำลายชาติตกต่ำ ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี YouTube “Peace TV” 3 ธันวาคม 2564 เวลา 11.26 น. ความยาว 00:35:17 เริ่มบรรยาย 00:02:14

https://www.youtube.com/watch?v=r5fXtYuRiFI

ห้องข่าวเล่าเรื่อง online 3 ธ.ค. 64 หากผู้นำชั่ว แล้วคิดว่าตัวเองดีมีแต่ทำลายชาติตกต่ำ ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ความยาว 00:35:17

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/3–2564—003518-e1b6bv1

Spotify : https://open.spotify.com/episode/1M01evMVSlomNPoobXM9uo

ละครลวงโลกที่อุดร – ไทกร พลสุวรรณ 2 ธันวาคม 2564

ละครลวงโลกที่อุดร

ละครลวงโลกที่อุดร ไทกร พลสุวรรณ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. ทาง FB Live “thaikornofficial” ความยาว 00:40:23 เริ่มบรรยาย 00:01:00

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/615303003074372

ละครลวงโลกที่อุดร  ไทกร พลสุวรรณ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. ทาง FB Live “thaikornofficial”  ความยาว 00:40:23 เริ่มบรรยาย 00:01:00

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 2 ธ.ค.64

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 2 ธ.ค.64 ละครลวงโลก ที่อุดร”’ ไทกร พลสุวรรณ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. ทาง FB Live Peace TV “peacetv.thai.udd” ความยาว 00:32:11 เริ่มบรรยาย 00:01:00

https://www.youtube.com/watch?v=ziDnAUL_OZc

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 2 ธ.ค.64

https://www.youtube.com/watch?v=E6huIVNJfQE

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/—2–2564–003220-e1b4ir8

Spotify : https://open.spotify.com/episode/2oauAjPYTioqpYJlqMclEB

เพื่อไทย-พลังประชารัฐ ใครจะแลนด์สไลด์ – ไทกร พลสุวรรณ 1 ธันวาคม 2564

เพื่อไทย-พลังประชารัฐ ใครจะแลนด์สไลด์ ไทกร พลสุวรรณ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 12.53 น. ทาง FB Live ความยาว 00:48:52 เริ่มบรรยาย 00:00:00

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/6611177398952394

เพื่อไทย-พลังประชา​รัฐ​ ใครจะแลนด์สไลด์ ไทกร พลสุวรรณ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 12.53 น. ทาง FB Live ความยาว 00:48:52 เริ่มบรรยาย 00:00:00

#ทะลุฟ้า #thalufah #หยุดราชวงศ์ประยุทธ์ สด🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️’เพื่อไทย-พลังประชารัฐใครจะแลนด์สไลด์’

สด🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️’เพื่อไทย-พลังประชารัฐใครจะแลนด์สไลด์’ ไทกร พลสุวรรณ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 12.53 น ทาง สถานี YouTube “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” ความยาว 00:48:12 เริ่มบรรยาย 00:00:00

https://www.youtube.com/watch?v=VxG_oeLic64

#ทะลุฟ้า #thalufah #หยุดราชวงศ์ประยุทธ์
สด🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️’เพื่อไทย-พลังประชารัฐใครจะแลนด์สไลด์’  ไทกร พลสุวรรณ  1 ธันวาคม 2564
ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง
Streamed live on December 01, 2021

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/—–1–2564–004812-e1b2rqg

Spotify : https://open.spotify.com/episode/4RznfI8CUiwY9JBhplePuL