‘วิญญาณฮิตเลอร์เข้าสิงประยุทธ์’ ไทกร พลสุวรรณ 30 กรกฎาคม 2564

‘วิญญาณฮิตเลอร์เข้าสิงประยุทธ์’  ไทกร พลสุวรรณ 30 กรกฎาคม  2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/319767016516806

ชมวิดีโอความยาว 00:50:10 โดย ไทกร พลสุวรรณ 30 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.56 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:20

‘วิญญาณฮิตเลอร์เข้าสิงประยุทธ์’ ไทกร พลสุวรรณ 30 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:50:10

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/319767016516806

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/30–2564–005010-e157c8m

Spotify : https://open.spotify.com/episode/5lsIjysa9NGR9fCsa8m20T

‘สัญญาณชัด ประยุทธ์กำลังตัดสินใจลาออกก่อนฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ’ ไทกร พลสุวรรณ 29 กรกฎาคม 2564

‘สัญญาณชัด ประยุทธ์กำลังตัดสินใจลาออกก่อนฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ’ ไทกร พลสุวรรณ 29 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/283339483590128

ชมวิดีโอความยาว 00:35:12 โดย ไทกร พลสุวรรณ 29 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.01 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:01:49

สัญญาณชัด ประยุทธ์กำลังตัดสินใจลาออกก่อนฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ’ ไทกร พลสุวรรณ 29 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:35:12

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/283339483590128

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/29–2564–003512-e155v8a

Spotify : https://open.spotify.com/episode/48muZYI4a5Z3L6PcpMujSS

‘ถาม ส.ส. จะรักษาประยุทธ์ไว้หรือจะรักษาสภาผู้แทนฯไว้’ ไทกร พลสุวรรณ 28 กรกฎาคม 2564

‘ถาม ส.ส. จะรักษาประยุทธ์ไว้หรือจะรักษาสภาผู้แทนฯไว้’ ไทกร พลสุวรรณ 28 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/1902051736642883

ชมวิดีโอความยาว 00:34:36 โดย ไทกร พลสุวรรณ 28 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:03:15

‘ถาม ส.ส. จะรักษาประยุทธ์ไว้sหรือจะรักษาสภาผู้แทนฯไว้’ ไทกร พลสุวรรณ 28 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:34:36

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/1902051736642883

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/28–2564–003436-e1546mo

Spotify : https://open.spotify.com/episode/5lCzzsVGg8f141BOvDFmFo

“ประยุทธ์ดิ้นให้นายพลเกษียณอ้างเป็นฝ่ายความมั่นคงปล่อยข่าวประยุทธ์อยู่ต่ออีกปีครึ่ง” ไทกร พลสุวรรณ 27 กรกฎาคม 2564

“ประยุทธ์ดิ้นให้นายพลเกษียณอ้างเป็นฝ่ายความมั่นคงปล่อยข่าวประยุทธ์อยู่ต่ออีกปีครึ่ง” ไทกร พลสุวรรณ 27 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/149422323883320

ชมวิดีโอความยาว 00:45:17 โดย ไทกร พลสุวรรณ 27 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:01:08

“ประยุทธ์ดิ้นให้นายพลเกษียณอ้างเป็นฝ่ายความมั่นคงปล่อยข่าวประยุทธ์อยู่ต่ออีกปีครึ่ง” ไทกร พลสุวรรณ 27 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:45:17

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/149422323883320

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/27–2564–004517-e153a5t/a-a67m2h7

Spotify : https://open.spotify.com/episode/0cMIbk4Jmg5CVhrE5HQ52w

‘สิงหาคม 64 เดือนเปลี่ยนนายกฯ’ ไทกร พลสุวรรณ 26 กรกฎาคม 2564

‘สิงหาคม​ 64​ เดือน​เปลี่ยน​นายกฯ’​ ​ ไทกร พลสุวรรณ 26 กรกฎาคม  2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/347835610204536

ชมวิดีโอความยาว 00:39:02 โดย ไทกร พลสุวรรณ 26 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.09 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:43

‘สิงหาคม 64 เดือนเปลี่ยนนายกฯ’ ไทกร พลสุวรรณ 26 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:39:02

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/347835610204536

MP 3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/64—-26–2564–003902-e150sd0

Spotify : https://open.spotify.com/episode/5QBwg4TWHYr6VMLoGngUXv

ประยุทธ์มัดคอพรรคร่วมกันถอนตัว ถอนสลัก’ตายกลางสภา’ ไทกร พลสุวรรณ 25 กรกฎาคม 2564

ประยุทธ์​มัด​คอ​พรรค​ร่วมกัน​ถอนตัว​ ถอน​สลัก​’ตายกลางสภา’​ ไทกร พลสุวรรณ 25 กรกฎาคม  2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/539640727248483

ชมวิดีโอความยาว 00:43:44 โดย ไทกร พลสุวรรณ 25 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.05 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:40

ประยุทธ์มัดคอพรรคร่วมกันถอนตัว ถอนสลัก’ตายกลางสภา’ ไทกร พลสุวรรณ 25 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:43:44

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/539640727248483

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/25–2564–004344-e14vlc2/a-a676og1

Spotify : https://open.spotify.com/episode/3YlbAeqIDIyhQQtQCLJ2BO

“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” ไทกร พลสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2564

“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” ไทกร พลสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/241390464493961

ชมวิดีโอความยาว 00:37:45 โดย ไทกร พลสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.06 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:45

“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” ไทกร พลสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:37:45

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/241390464493961

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/24–2564—003745-e14u7fo

Spotify : https://open.spotify.com/episode/1r3n00ukj74oVWv9BdKSxb

“สัญญาจะไม่ทิ้งกันระหว่างประยุทธ์กับอนุทิน คือคำลวงทางการเมือง” ไทกร พลสุวรรณ 22 กรกฎาคม 2564

“สัญญาจะไม่ทิ้งกันระหว่างประยุทธ์กับอนุทิน คือคำลวงทางการเมือง” ไทกร พลสุวรรณ 22 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/940309960141994

ชมวิดีโอความยาว 00:48:44 โดย ไทกร พลสุวรรณ 22 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.53 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:48

“สัญญาจะไม่ทิ้งกันระหว่างประยุทธ์กับอนุทิน คือคำลวงทางการเมือง” ไทกร พลสุวรรณ 22 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:48:44

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/940309960141994

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/22–2564–004844-e14r2k2/a-a66i2g0

Spotify : https://open.spotify.com/episode/75VE7VVfvYB4TeSjJnBofp

“ต้องล้มประยุทธ์ทั้งในและนอกสภา ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์คนเดียวเท่านั้น” ไทกร พลสุวรรณ 21 กรกฎาคม 2564

“ต้องล้มประยุทธ์ทั้งในและนอกสภา ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์คนเดียวเท่านั้น” ไทกร พลสุวรรณ 21 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/358849532343542

มวิดีโอความยาว 00:37:21 โดย ไทกร พลสุวรรณ 21 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.11 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:57

“ต้องล้มประยุทธ์ทั้งในและนอกสภา ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์คนเดียวเท่านั้น” ไทกร พลสุวรรณ 21 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:37:21

Video Link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/358849532343542

mp3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/21–2564–003721-e14p9l1

Spotify : https://open.spotify.com/episode/53de2EJYB3zTRLRWMrIbWW

‘ป้อม-เน-หนู บรรลุข้อตกลงโค่นตู่แล้ว’ ไทกร พลสุวรรณ 20 กรกฎาคม 2564

‘ป้อม-เน-หนู บรรลุข้อตกลงโค่นตู่แล้ว’ ไทกร พลสุวรรณ 20 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/170555591681467

ชมวิดีโอความยาว 00:43:24 โดย ไทกร พลสุวรรณ 20 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.06 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:53

‘ป้อม-เน-หนู บรรลุข้อตกลงโค่นตู่แล้ว’ ไทกร พลสุวรรณ 20 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:43:24

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/170555591681467

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/——20–2564–004324-e14no59

Spotify : https://open.spotify.com/episode/25CQiaYF4DXgRVThoqiL9V