กองทัพไทยมีไว้ปราบม็อบแค่นั้นหรือ ? ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 22 ตุลาคม 2564

กองทัพไทยมีไว้ปราบม็อบแค่นั้นหรือ
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 22 ต.ค. 64
กองทัพไทยมีไว้ปราบม็อบแค่นั้นหรือ | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 22 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 22 ตุลาคม 2564 เวลา 11.53 น ความยาว 00:39:23 เริ่มบรรยาย 00:02:35

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/986897178534477

กองทัพไทยมีไว้ปราบม็อบแค่นั้นหรือ | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 22 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 22 ตุลาคม 2564 เวลา 11.53 น ความยาว 00:39:23

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 22 ตุลาคม 2564
กองทัพไทยมีไว้ปราบม็อบแค่นั้นหรือ | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 22 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 22 ตุลาคม 2564 เวลา 11.53 น ความยาว 00:39:18 เริ่มบรรยาย 00:02:35

https://www.youtube.com/watch?v=YmP49kfYED4

กองทัพไทยมีไว้ปราบม็อบแค่นั้นหรือ | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 22 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 22 ตุลาคม 2564 เวลา 11.53 น ความยาว 00:39:18 เริ่มบรรยาย 00:02:35

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/—-22–2564–003918-e19558b

Spotify : https://open.spotify.com/episode/2tARELCjT4prQ1ZniilP1N

ประยุทธ์ ไม่มั่นใจหากยุบสภาไป ก็ไม่ชนะเลือกตั้ง ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 18 ตุลาคม 2564

ประยุทธ์ ไม่มั่นใจหากยุบสภาไป ก็ไม่ชนะเลือกตั้ง
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 18 ต.ค. 64

ประยุทธ์ ไม่มั่นใจหากยุบสภาไป ก็ไม่ชนะเลือกตั้ง | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 18 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.39 น ความยาว 00:34:07 เริ่มบรรยาย 00:02:30

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/1014634149379863/

ประยุทธ์ ไม่มั่นใจหากยุบสภาไป ก็ไม่ชนะเลือกตั้ง | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 18 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.39 น ความยาว 00:34:07 เริ่มบรรยาย 00:02:30

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 18 ตุลาคม 2564
ประยุทธ์ ไม่มั่นใจหากยุบสภาไป ก็ไม่ชนะเลือกตั้ง | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 18 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 18 ตุลาคม 2564 ความยาว 00:34:05 เริ่มบรรยาย 00:02:30

https://www.youtube.com/watch?v=LtI67XW8A0Y

#Peacetv #PeacetvOnline #PeaceOnline
ประยุทธ์ ไม่มั่นใจหากยุบสภาไป ก็ไม่ชนะเลือกตั้ง | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 18 ต.ค. 64

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/18–2564–003405-e191rja

Spotify : https://open.spotify.com/episode/4elVm8ObWbFMvzNc3xKmVc

เผด็จการสร้างความ เสียหายมากมายให้กับชาติคงไปต่อไม่ใด้ – ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 19 ตุลาคม 2564

เผด็จการสร้างความ เสียหายมากมายให้กับชาติคงไปต่อไม่ใด้
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 19 ต.ค. 64

เผด็จการสร้างความ เสียหายมากมายให้กับชาติคงไปต่อไม่ใด้ |ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 19 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 19 ตุลาคม 2564 เวลา 11.40 น ความยาว 00:38:25 เริ่มบรรยาย 00:02:32

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/6380450062027417

เผด็จการสร้างความ เสียหายมากมายให้กับชาติคงไปต่อไม่ใด้ |ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 19 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 19 ตุลาคม 2564 เวลา 11.40 น ความยาว 00:38:25 เริ่มบรรยาย 00:02:32

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 19 ตุลาคม 2564
เผด็จการสร้างความ เสียหายมากมายให้กับชาติคงไปต่อไม่ใด้ |ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 19 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 19 ตุลาคม 2564 ความยาว 00:38:24 เริ่มบรรยาย 00:02:32

https://www.youtube.com/watch?v=ypH7H-pI6-k

เผด็จการสร้างความ เสียหายมากมายให้กับชาติคงไปต่อไม่ใด้ |ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 19 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 19 ตุลาคม 2564 ความยาว 00:38:24

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/19-2564–003824-e19054h

Spotify : https://open.spotify.com/episode/1a9C3TLQeKW6vYLUP1dl88

“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์” อีกทางเพื่อสร้างความหวังให้เยาวชน-คนไทย จอม เพชรประดับ /น.ส.ศิตานันท์ อัศวกิตติกร 15 ตุลาคม 2564

“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์”
“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์” อีกทางเพื่อสร้างความหวังให้เยาวชน-คนไทย

จอม เพชรประดับ สนทนากับ น.ส.ศิตานันท์ อัศวกิตติกร อดีตผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ปี 2021 15 ตุลาคม 2564 ทางเฟ้สบุ๊ก ไล้ฟ์ ความยาว 01:07:46

“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์” อีกทางเพื่อสร้างความหวังให้เยาวชน-คนไทย “น้องเนต” น.ส.ศิตานันท์ อัศวกิตติกร อดีตผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ปี 2021 ลูกสาวของ “ป้าผมขาว”นางแน่งน้อย อัศวกิตติกร อดีตกปปส.ที่ไล่ฟ้องคดี 112 กับเด็กเยาวชนและประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวให้ปฎิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และยกเลิก ม.112 ให้สัมภาษณ์ว่า เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ทั้งให้ยกเลิก ม.112 เพราะเป็นโทษที่รุนแรงเกินไป และเหมือนใช้เป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐ ยิ่งใช้กลับยิ่งทำให้สถาบันกษัตริย์ที่ตกต่ำและแย่ลง และสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ควรจะปรับตัวเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตนกับแม่ก็ยังพูดคุยกันได้แม้จะเห็นต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเรื่องนี้

https://www.facebook.com/jom.petchpradab/videos/563053031645650/

“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์”
“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์” อีกทางเพื่อสร้างความหวังให้เยาวชน-คนไทย

จอม เพชรประดับ สนทนากับ น.ส.ศิตานันท์ อัศวกิตติกร อดีตผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ปี 2021 15 ตุลาคม 2564 ทาง สถานี null ความยาว 01:07:46

https://www.youtube.com/watch?v=YBvYzxoiWtw

“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์” อีกทางเพื่อสร้างความหวังให้เยาวชน-คนไทย October 16, 2021

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/———-MissUniverseThailand2021-152564-FB—010746-e18s7dp

Spotify : https://open.spotify.com/episode/7IhxAJBzbYjIt3gFf9LNcM

เผยเบื้องหลังการเมืองในกะลา โจรฆ่ากันเองแบ่งสมบัติหลังสามัคคีปล้น ‘ไทกร’ ฟันธง พลังประชารัฐทำลายประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564

เผยเบื้องหลังการเมืองในกะลา
เผยเบื้องหลังการเมืองในกะลา โจรฆ่ากันเองแบ่งสมบัติหลังสามัคคีปล้น ‘ไทกร’ ฟันธง พลังประชารัฐทำลายประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564 ทางสถานี “Peace TV” 15 ตุลาคม 2564 เวลา 19.37 น ความยาว 00:07:06 เริ่มบรรยาย 00:00:00

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/4453697394745409/

เผยเบื้องหลังการเมืองในกะลา โจรฆ่ากันเองแบ่งสมบัติหลังสามัคคีปล้น ‘ไทกร’ ฟันธง พลังประชารัฐทำลายประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564

เผยเบื้องหลังการเมืองในกะลา
โจรปล้นโจร!! ฆ่ากันเองแบ่งสมบัติ ‘ไทกร, ฟันธง พลังประชารัฐทำลายประชาธิปัตย์แน่ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564 ทางสถานี “Peace TV” 15 ตุลาคม 2564 เวลา 19.37 น ความยาว 00:07:05 เริ่มบรรยาย 00:00:00

https://www.youtube.com/watch?v=2upUJCq6Nx4

โจรปล้นโจร!! ฆ่ากันเองแบ่งสมบัติ ‘ไทกร, ฟันธง พลังประชารัฐทำลายประชาธิปัตย์แน่ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/15–2564–000705-e18s6ef

Spotify : https://open.spotify.com/episode/5hQYeh44HkLLNCTrF3ikAs

ปรากฎการณ์ ต่อต้านทั้งแผ่นดิน / ลุกฮือต่อต้่าน ‘ตู่-ป้อม’ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564

ปรากฎการณ์ ต่อต้านทั้งแผ่นดิน
ปรากฎการณ์ ต่อต้านทั้งแผ่นดิน ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564 ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line ทางสถานี “Peace TV” 15 ตุลาคม 2564 เวลา 11.49น ความยาว 00:47:25 เริ่มบรรยาย 00:02:30

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/240025168166184/

ปรากฎการณ์ ต่อต้านทั้งแผ่นดิน ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564  ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line  ทางสถานี “Peace TV”  15 ตุลาคม 2564  เวลา 11.49น  ความยาว 00:47:25

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 15 ตุลาคม 2564 ปรากฎการณ์ ต่อต้านทั้งแผ่นดิน | ห้องข่าวเล่าเรือง on line15 ตุลาคม 2564 ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564 ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line ทางสถานี “Peace TV” 15 ตุลาคม 2564 เวลา 11.49น ความยาว 00:47:23 เริ่มบรรยาย 00:02:28

https://www.youtube.com/watch?v=nSANCty-sM8

ปรากฎการณ์ ต่อต้านทั้งแผ่นดิน | ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564 ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line ทางสถานี “Peace TV” 15 ตุลาคม 2564 เวลา 11.49น ความยาว 00:47:23 เริ่มบรรยาย 00:02:28

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/15–2564–004723-e18qvur

Spotify :

https://open.spotify.com/episode/4KfYrRlRL9zBDaiNInN0Pb

ลุกฮือต่อต้่าน ‘ตู่-ป้อม’
ปรากฎการณ์จองล้างจองผลาญเผด็จการ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564 ทางสถานี “Peace TV” 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.58 น ความยาว 00:23:08 เริ่มบรรยาย 00:00:03

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/4453115501470265/

ลุกฮือต่อต้่าน ‘ตู่-ป้อม’
ปรากฎการณ์จองล้างจองผลาญเผด็จการ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564 ทางสถานี “Peace TV” 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.58 น ความยาว 00:23:08 เริ่มบรรยาย 00:00:03

ลุกฮือต่อต้่าน ‘ตู่-ป้อม’ ปรากฎการณ์จองล้างจองผลาญเผด็จการ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564 ทางสถานี “Peace TV” 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.58 น ความยาว 00:23:14 เริ่มบรรยาย 00:00:00

https://www.youtube.com/watch?v=eqN2z3hJTxU

ลุกฮือต่อต้่าน ‘ตู่-ป้อม’ ปรากฎการณ์จองล้างจองผลาญเผด็จการ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564 ทางสถานี “Peace TV” 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.58 น ความยาว 00:23:14 เริ่มบรรยาย 00:00:00

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/—–15–2564—002308-e18r0vh

Spotify : https://open.spotify.com/episode/4VdXZ5uPnkyWeYeEwg5TlO

เสียหาย ?.ยังไม่พออีกหรือที่ขออยู่ต่ออีก 5 ปี มันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้ว นะจ๊ะ..ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 12 ตุลาคม 2564

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 12 ต. ค. 2564
”’ เสียหาย ?…ยังไม่พออีกหรือที่ขออยู่ต่ออีก 5 ปี มันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้ว นะจ๊ะ…..ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 12 ตุลาคม 2564 เวลา 11.15 น ความยาว 00:37:46 เริ่มบรรยาย 00:02:11

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/549308572839362/

”’ เสียหาย ?…ยังไม่พออีกหรือที่ขออยู่ต่ออีก 5 ปี มันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้ว นะจ๊ะ…..ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 12 ตุลาคม 2564 ความยาว 00:37:46

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 12 ตุลาคม 2564 #ประยุทธ์ออกไป #รัฐบาลฆาตรกร #ปฏิวัติประชาชน ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 🔴เสียหาย ?⚡️…ยังไม่พออีกหรือที่ขออยู่ต่ออีก 5 ปี มันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้ว นะจ๊ะ ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” 12 ตุลาคม 2564 เวลา 11.15 น ความยาว 00:35:38 เริ่มบรรยาย 00:00:04

https://www.youtube.com/watch?v=m8_xXkpBiKI

#ประยุทธ์ออกไป #รัฐบาลฆาตรกร #ปฏิวัติประชาชน
ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 🔴เสียหาย ?⚡️…ยังไม่พออีกหรือที่ขออยู่ต่ออีก 5 ปี มันไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้ว นะจ๊ะ

podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/5——12–2564-003746-e18lrgs

Spotify : https://open.spotify.com/episode/0AsyNUPrgH1SMEAjqgX5Cd

‘ทักษิณ ประกาศ ยึด ส .ส. ภาคอีสาน ประยุทธ์ ว่าไง ? ไทกร พลสุวรรณ 11 ตุลาคม 2564

ทักษิณ ประกาศ ยึด ส .ส. ภาคอีสาน ประยุทธ์ ว่าไง ?
‘ทักษิณ ประกาศ ยึด ส .ส. ภาคอีสาน ประยุทธ์ ว่าไง ? ไทกร พลสุวรรณ 11 ตุลาคม 2564 ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line ทางสถานี “Peace TV” 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30น ความยาว 00:54:49 เริ่มบรรยาย 00:02:35

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/950674362192525/

ทักษิณ ประกาศ ยึด ส .ส. ภาคอีสาน ประยุทธ์ ว่าไง ? ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line ไทกร พลสุวรรณ 11 ตุลาคม 2564  ความยาว 00:54:49 

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 11 ตุลาคม 2564 ทักษิณประกาศยึด ส ส ภาคอีสาน ประยุทธ์ ว่าไง | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 11 ต. ค. 2564 ไทกร พลสุวรรณ 11 ตุลาคม 2564 ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line ทางสถานี “Peace TV” 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30น ความยาว 00:54:43 เริ่มบรรยาย 00:02:04

https://www.youtube.com/watch?v=TwwPHqtnjgM

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 11 ตุลาคม 2564 ทักษิณประกาศยึด ส ส ภาคอีสาน ประยุทธ์ ว่าไง | ไทกร พลสุวรรณ 11 ตุลาคม 2564 ทางสถานี “Peace TV” เวลา 11.30น ความยาว 00:54:43 เริ่มบรรยาย 00:02:04

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/on-line—11–2564–Peace-TV–005443-e18k92c

Spotify : https://open.spotify.com/episode/300vjZkeb8jItjchSdR1ET

ถอดรหัสประวิตร จับ ประยุทธ์ บูชายัญ ก่อนสังหารทิ้ง – ไทกร พลสุวรรณ 8 ตุลาคม 2564

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 8 ต . ค . 2564
”ถอดรหัสประวิตร จับ ประยุทธ์ บูชายัญ ก่อนสังหารทิ้ง ” ไทกร พลสุวรรณ 8 ตุลาคม 2564 ทางสถานี “Peace TV” 8 ตุลาคม 2564 เวลา 11.36น ความยาว 00:55:24 เริ่มบรรยาย 00:02:27

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/300698851482452/

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 8 ต . ค . 2564
”ถอดรหัสประวิตร จับ ประยุทธ์ บูชายัญ ก่อนสังหารทิ้ง ” ไทกร พลสุวรรณ 8 ตุลาคม 2564 ทางสถานี “Peace TV” 8 ตุลาคม 2564 เวลา 11.36น ความยาว 00:55:24 เริ่มบรรยาย 00:02:27

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 8 ตุลาคม 2564 ไทกร พลสุวรรณ ”ถอดรหัสประวิตรจับ ประยุทธ์ บูชายัญก่อนสังหารทิ้ง” ไทกร พลสุวรรณ 8 ตุลาคม 2564 ทางสถานี “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” 8 ตุลาคม 2564 ความยาว 00:52:49 เริ่มบรรยาย 00:00:00

https://www.youtube.com/watch?v=PTEn33Mhnvk

#ประยุทธ์ออกไป #รัฐบาลฆาตรกร #ปฏิวัติประชาชน
Live 🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️””ถอดรหัสประวิตรจับ ประยุทธ์ บูชายัญก่อนสังหารทิ้ง ”’

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/8–2564—–005249-e18gcqv

Spotify : https://open.spotify.com/episode/5NnV1DDZZNvAmzxF6PpG52

“คนมีอำนาจขาดศีลธรรมบ้านเมืองจึงตกต่ำประชาชนต้องเดือดร้อน” ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 7 ตุลาคม 2564

“คนมีอำนาจขาดศีลธรรมบ้านเมืองจึงตกต่ำประชาชนต้องเดือดร้อน” ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 7 ตุลาคม 2564 เวลา 11.17 น  ความยาว 00:38:55  เริ่มบรรยาย 00:02:31

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/1328146020971548/

คนมีอำนาจขาดศีลธรรมบ้านเมืองจึงตกต่ำประชาชนต้องเดือดร้อน
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 7 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV”  ความยาว 00:38:56 

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 7 ต. ค. 2564

 “คนมีอำนาจขาดศีลธรรมบ้านเมืองจึงตกต่ำประชาชนต้องเดือดร้อน” ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 7 ตุลาคม 2564  เวลา 11.17 น  ความยาว 00:38:55  เริ่มบรรยาย 00:02:31

https://www.youtube.com/watch?v=iURnWFESybE

คนมีอำนาจขาดศีลธรรมบ้านเมืองจึงตกต่ำประชาชนต้องเดือดร้อน
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 7 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV”  ความยาว 00:38:55

podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/7—-64–003856-e18f46d

Spotify : https://open.spotify.com/episode/7iDr9owFwAtwvWVyxvlJaF