หากต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต

ลิ้งที่อาจารย์ให้ไว้ในบทความ https://goo.gl/mzmfm9 อาจารย์ใส่ไว้ที่ dropbox อาจเป็นอุปสรรคสำหรับบางคน จึงทำให้ง่ายโดยสามารถดูหรือดาวน์โหลดได้ที่นี่ และเพื่อให้ URL ไม่ยาวเพราะมีอักษรไทย จึงเปลี่ยนชื่ไฟล์หรือชื่อเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ข้อมูลใหม่กรณีสวรรคต (สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล)

Somsak Jeamteerasakul's photo.
“หากต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคตควรไปถามพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลปัจจุบัน” พูนศุข พนมยงค์ พฤษภาคม ๒๕๐๐

…………. เคยมีคนไปถามพระองค์จริงๆ (หลังจากที่ท่านผู้หญิงพูนศุข ยุนักข่าวให้ไปถามหลายปี) แต่ “คำตอบ” ทีทรงให้ ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทรงบอกบีบีซีว่า “เป็นเรื่องการเมือง” ในหนังสือชีวประวัติพระองค์ที่ทรงร่วมมือในการเขียน ยิ่งไปกันใหญ่ คือยกความผิดไปให้สปายญี่ปุ่นอะไรโน่นเลย แต่ที่ท่านผู้หญิงพูดในปี ๒๕๐๐ นั้น มีนัยยะมากกว่านั้น เราได้รู้กันแล้วว่า ในขณะนั้น ปรีดีกำลังพยายามร่วมมือกับจอมพล ป เพื่อรื้อฟื้นคดีขึ้นใหม่ โดยพุ่งเป้าไปที่ในหลวงเอง แต่ยังไม่ทันทำ จอมพลก็โดนสฤษดิ์รัฐประหารไปเสียก่อน (อ่านที่นี่http://www.prachatai.com/journal/2010/10/31599) การรัฐประหารที่หยุดการฟื้นคดีสวรรคตครั้งนั้น ได้รับการสนับสนุนเต็มที่จากวัง (ถึงกับในหลวงทรงแต่งตั้งสฤษดิ์ด้วยพระองค์เอง ไม่มีใครรับสนองฯ) กรณีสวรรคตนั้น ถ้าใครศึกษาอย่างเปิดใจให้ว่าง ไม่พยายามแก้ต่างให้ใครล่วงหน้า ก็ไม่มีทางได้ข้อสรุปอย่างอื่น นอกจากว่า ‪#‎ในหลวงองค์ปัจจุบันคือผู้ต้องสงสัยมากที่สุด‬ อธิบายอย่างสั้นๆ: มีทางเข้าห้องบรรทมเพียงทางเดียว ซึ่งมหาดเล็กนั่งเฝ้าอยู่ ถ้าทรงถูกคนอื่นยิง แสดงว่าคนที่ยิงต้องเดินผ่านและมหาดเล็กต้องรู้เห็นปกปิดเรื่องคนดังกล่าวเข้าไปในห้อง ซึ่งมีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นที่จะเป็นไปได้ที่มหาดเล็กจะยอมปกปิดให้ – คือถ้าสรุปว่าในหลวงอานันท์ถูกคนอื่นยิง ไม่ได้ยิงพระองค์เอง (นี่คือข้อสรุปของฝ่ายเจ้าเช่นกัน) ก็จะเป็นอย่างอื่นไมได้เลยนอกจากต้องสรุปว่า “พระอนุชา” ต้องสงสัยที่สุด เป็นคนเดียวที่เป็นไปได้ที่มหาดเล็กจะปกปิดให้ นี่คือ “ปม” หรือแก่นสำคัญที่สุดของกรณีนี้ เรื่องอื่นๆที่ฝ่ายเจ้าพยายามยกขึ้นมา เพียงเพื่อพยายามทำให้ปมเรื่องนี้ “เบลอ” ออกไปเท่านั้น แต่มหาดเล็กก็ถูกประหารชีวิตไปหลายสิบปีแล้ว ดังนั้น ก็เหลือเพียงในหลวงภูมิพลคนเดียวเท่านั้นที่รู้เห็นเหตุการณ์โดยตรง และยังมีชีวิตอยู่ ซึงก็จะอีกเพียงไม่กีปี ปรีดีขณะที่มีชีวิต หลังจากที่เคยคิดจะร่วมกับจอมพลในการรื้อฟื้นเรื่องนี้ในปี ๒๕๐๐ แต่ไม่ทันได้ทำดังกล่าวแล้ว ก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีก ผมไม่นับการฟ้องร้องคนอื่น ๒-๓ กรณี – ความจริง ผมมาทราบในภายหลังว่า เรื่องปรีดีกับการไม่พูดถึงกรณีสวรรคตมีความซับซ้อนมากกว่าที่รู้กัน แต่เรื่องนี้ต้องรอไว้หาโอกาสเล่าในอนาคต ไม่วาอย่างไรก็ตาม ความจริงพื้นฐานคือปรีดีเองซึ่งอยู่ในฐานะที่มี authority ที่สุดที่จะพูดถึงเรื่องนี้ ได้ตัดสินใจไม่พูดถึง ทั้่งๆที่เขามีข้อสรุปเรื่องพระอนุชาเป็นผู้ต้องสงสัยที่สุดแน่ (ดูบทความผมทีนี่ https://goo.gl/mzmfm9 ) และในช่วง ๒๕๐๐ ที่เตรียมจะร่วมมือกับจอมพล ก็พุ่งเป้าที่ในหลวงแน่ ในแง่การศึกษาประวัติศาสตร์แบบที่เรียกว่า counter-factual history (คือการสมมุติว่า “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้า…” การกระทำในประวัติศาสตร์ที่สำคัญบางอย่างออกมาอีกแบบหนึ่ง) ก็เป็นประเด็นที่น่าคิด ปัญหาสถานะของสถาบันกษัตริย์ในการเมืองแบบใหม่ (“ประชาธิปไตย”) เป็นปัญหาทีไม่เคยมีการจัดการที่ลงตัวแน่นอนมาตั้งแต่ ๒๔๗๕ และยิ่งไม่ลงตัวมากขึ้น เมือเกิดกรณีสวรรคต การรัฐประหาร ๒๔๙๐ และการเสด็จกลับประเทศไทยของในหลวงปัจจุบันหลัง ๒๔๙๔ และบัดนี้ ความไม่ลงตัวนั้น ก็แสดงออกมาเป็นปัญหาวิกฤติใหญ่ทีกินเวลา ๑ ทศวรรษเต็มๆ กินชีวิตผู้คนไปอีกนับร้อยแล้ว ยังไม่มีทีท่าว่าจะหาข้อสรุปลงตัวได้ ……………. ภาพประกอบ มาจากหนังสือเล่มเล็ก Unsolved ฉบับที่ว่าด้วยกรณีสวรรคต “มิตรสหายท่านหนึ่ง” ได้กรุณาให้สำเนาผมเมื่อไม่กี่ปีก่อน ต้องขอขอบคุณอีกครั้งมา ณ ทีนี้ (ผมคิดว่า เขาคงไม่ต้องการให้ผมระบุชื่อ) ผมได้ “เซ็นเซอร์” (ทำเป็นสีขาว) ภาพในหนังสือไปภาพหนึ่ง คือเป็นภาพพระเศียรในหลวงอานันท์ ด้านหลัง (ท้ายทอย) ที่กระสุนทะลุออก ในขณะกำลังชันสูตรพระศพ ผมไม่ทราบเหมือนกันว่า เป็นภาพจริงๆหรือไม่ (คิดว่าน่าจะใช่) และผู้พิมพ์หนังสือได้ภาพดังกล่าวมาอย่างไร (ไม่ได้บอกไว้ แต่ถ้าจะให้เดา น่าจะมาจาก นพ.ซิมสัน แพทย์อังกฤษที่เคยมาชันสูตรพระศพ)

คนบาปในคราบนักบุญ

รัชกาลที่ ๙ คนบาปในคราบนักบุญ

 

แม้รัชกาลที่ ๙ ได้เป็นกษัตริย์แล้วแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจมากที่สุดในช่วงก่อนหน้าปี ๒๕๐๐ ทั้งนี้เพราะจอมพล ป. รู้เช่นเห็นชาติพระองค์เป็นอย่างดี จึงมิได้มีความเคารพนับถือแม้แต่น้อย…….อ่านเต็มๆหรือดาวน์โหลดที่ลิ้งนี้

ความจริงย่อมลอยขึ้นเหนือน้ำ เหนือฟ้าเสมอ ตอน รัชกาลที่9 คนบาปในคราบนักบุญ (1)

เมื่อคลิกแล้วระบบจะแสดงผลให้อ่าน หากต้องการดาวน์โหลด จะมีปุมดาวน์โหลดเป็นสัญญลักษณ์ของ diskette

ยุคสมัยแห่งการสืบสันตติวงศ์ เอาเพียงสายโลหิตของกษัตริย์เป็นเครื่องวัดความดีงาม และสืบทอดตำแหน่งประมุขของชาติอย่างงมงายควรจะเลิกกันเสียที ประชาชนผู้ทุกข์ยากจำนวนล้านๆไม่อาจทนหิวโหย ผอมโซอีกต่อไปแล้ว