ปล่อยเพื่อนเรา

Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

YmeteusstSperonday taShdtmnn o6fsasaii:ol15 riPeMud  · [ ปล่อยเพื่อนเรา – ผู้พิพากษาอาจกำลังละเมิดกฎหมายเสียเอง ].

ผมรู้จักเพนกวิ้นจากสื่อต่างๆ หลังรัฐประหาร ปี 2557 ในฐานะนักเรียนที่สนใจปัญหาสังคม.

เพนกวิ้น ในเวลานั้นอายุเพียง 17 ปี แสดงท่าทีต่อต้านรัฐประหาร ท้าทายอำนาจเผด็จการอย่างไม่เกรงกลัว ในขณะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมต่างพากันเงียบกริบกับสิ่งที่เกิดขึ้น.ผมมองเขาด้วยความชื่นชมความเข้าใจปัญหาสังคมและความกล้าหาญของเขา.

เพนกวิ้นเป็นคนมุ่งมั่นจนอาจเรียกได้ว่ามุทะลุ ทำอะไรทำจริง คิดอย่างไรพูดอย่างนั้นจนอาจเรียกได้ว่าขวางโลก ใครที่ไม่รู้จัก จึงอาจคิดว่าเขาไม่มีสัมมาคารวะ.

สำหรับผม มันไม่ใช่การไม่มีสัมมาคารวะ แต่เป็นการไม่พร้อมประนีประนอมกับความไม่ถูกต้อง เพนกวิ้นที่ผมรู้จักพร้อมเผชิญหน้ากับความอยุติธรรมโดยไม่เกรงกลัวผลกระทบที่จะเกิดกับตนเอง.

จนเมื่อปีที่แล้ว เพนกวิ้นและผู้กล้าหาญอีกหลายคนได้ออกมาพูดถึงความจริงและความจำเป็นของสังคมที่ไม่มีใครกล้าพูดมาก่อน นั่นคือการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผย แม้แต่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเอง หลายคนแม้จะไม่ชอบวิธีการนำเสนอของเพนกวิ้น แต่ในใจของพวกเขาลึกๆย่อมไม่อาจปฏิเสธได้ว่านี่คือ “Inconvenient Truth” ที่พวกเขารู้สึกแต่ไม่กล้าพูดออกมา.

ผลจากความกล้าหาญของเขาและเพื่อน ทำให้วันนี้เพนกวิ้นกลายเป็นผู้ต้องหาคดี 112 ถูกจำคุกไปแล้ว 51 วัน โดยไม่ได้รับการประกันตัว แม้จะมีการยื่นขอประกันตัวถึง 9 ครั้ง.

ผู้พิพากษา ท่านกำลังเพิกเฉยต่อกฎหมายที่ท่านเองเป็นผู้พิทักษ์รักษาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 108/1 ได้ระบุว่า “การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้.

(1) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี

(2) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

(3) ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น

(4) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ

(5) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีในศาล.

ในคดี 112 ส่วนใหญ่ ผู้พิพากษาไม่ให้ประกันตัวด้วยเหตุผลว่า “ผู้ต้องหาอาจทำผิดซ้ำ” ซึ่งเหตุผลนี้ยิ่งเป็นการละเมิดหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสากล เพราะอาจหมายถึงผู้พิพากษาได้สันนิษฐานไปแล้วว่าจำเลยมีความผิดจริง ทั้งที่ยังไม่ได้มีคำพิพากษาออกมา.

เพนกวิ้นเลือกที่จะปฏิเสธกระบวนการยุติธรรม และอดอาหารประท้วง ใช้สิ่งเดียวที่เขามีอำนาจเหนือ คือร่างกายของตน เป็นเครื่องเดิมพันกับสามัญสำนึกของผู้พิพากษาและกระบวนการยุติธรรมไทย.

45 วันแล้วที่เพนกวิ้นอดอาหาร.

45 วันที่กระบวนการยุติธรรมถูกตั้งคำถามมากขึ้นทุกวัน.

ผมเรียกร้องให้ผู้พิพากษาใช้วิจารณญาณอย่างเที่ยงตรง ถี่ถ้วน ตุลาการคือเสาหลักที่ค้ำจุนสังคมไม่ให้ถอยกลับไปสู่กลียุค ผมไม่ได้ขออะไรมากไปกว่าให้ท่านทำตามหลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามัญสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์ของท่านเอง ให้เพนกวิ้นและเพื่อนได้สิทธิประกันตัวตามที่จำเลยทุกคนพึงมี.

ปล่อยเพื่อนเรา.

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

เราจะมีผู้นำไปทำไม?

Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

AiaapmhetlriSrlm i2p8on matl 1asor1rsf:use16mn dntPM  ·

 (1)

“ที่กองทัพบอกว่ามีความจำเป็นต้องเอางบไปซื้ออาวุธในช่วงนี้ ถูกต้องแล้วเพราะเป็นไปตามขั้นตอนปกติ ผมขอถามว่าอย่างนั้นเราจะมีผู้นำไปทำไม?.

หน้าที่ของผู้นำในภาวะวิกฤติคือการจัดสรรทรัพยากร ต้องโยกคนไปที่ไหน ต้องโยกงบประมาณไปที่ไหน จะเอางบประมาณจากที่ไหนไปที่ไหน ฯลฯ นี่คือผู้นำ เพราะผู้นำคือคนที่มีอำนาจ คือคนที่มีทรัพยากร คือคนที่จะต้องกระจายทรัพยากรไปในหน่วยงาน ไปในประเด็น ไปในพื้นที่ที่ต้องการ เหมาะสม ตามแต่ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของผู้นำคนนั้นๆ.

ดังนั้น ถ้าจะบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน แล้วเราจะมีผู้นำไปทำไม? ถ้าทุกอย่างเป็นแบบล่างขึ้นบนทั้งหมด เราก็ไม่ต้องมีผู้นำก็ได้ ประเทศนี้ปกครองโดยข้าราชการไปเลย ไม่ต้องมีการเลือกตั้ง.

การจัดสรรทรัพยากรในประเทศไทยมีปัญหาแบบนี้มาตลอด ผมยกตัวอย่าง ในปี 2560 กระทรวงกลาโหมมีบุคลากรทั้งหมด 3.96 แสนคน ผ่านไปสามปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.8 แสนคน เท่ากับว่าในเวลาเพียงสามปี ตั้งแต่ 2560-2563 จำนวนบุคลากรของกระทรวงกลาโหม (ถ้าไม่นับทหารเกณฑ์) เพิ่มขึ้น 21.2%.

แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน 2559 ประเทศไทยมีจำนวนอัตราพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่ 1.08 แสนคน ผ่านไปสี่ปี ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 1.18 แสนคน หรือเพิ่มขึ้นเพียง 9.48% ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน.

ลองใช้สามัญสำนึกตัดสินดู ว่าใน 5 ปีที่ผ่านมาเราควรเพิ่มจำนวนบุคลากรของกระทรวงกลาโหมหรือควรจะเพิ่มบุคลากรพยาบาลวิชาชีพมากกว่า? คุณไม่ต้องจบสูงเลย ใช้สามัญสำนึกง่ายๆ ผมก็คิดว่าเราน่าจะตัดสินกันได้ ว่านี่คือการจัดสรรทรัพยากรที่ผิดฝาผิดตัวหรือไม่?.

อีกหนึ่งตัวอย่างก็คืองบปี 2565 โดยภาพรวมลดลงประมาณ 6% แต่ทราบไหมว่างบประมาณของบุคลากรกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้น 1% ในขณะที่งบประมาณแผ่นดินทั้งภาพรวมของปี 2565 ลดลง 6%.

คำถามคือ จังหวะนี้ควรจะต้องเพิ่มบุคลากรของกองทัพหรือว่าหมอ/พยาบาล? ทำไมคุณถึงปล่อยให้งบประมาณบุคลากรของกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้น 1% ขณะที่งบประมาณภาพรวมลดลง 6%”.

(2)

.“ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาพูด ว่าให้ประชาชนออกมาช่วยกันใช้จ่าย เอาเงินเก็บของทุกคนออกมาใช้ ทุกคนช่วยกันรักชาติ การเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP จะเติบโตขึ้นไปถึง 4% ได้.

การพูดแบบนี้สำหรับผมเป็นการพูดที่ไม่รับผิดชอบ วันนี้หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยสูงมาก สูงจนน่าตกใจ ขึ้นไปเป็น 90% ของ GDP แล้ว ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ 14 ล้านล้านบาท โดยเฉลี่ยคนไทยมีหนี้ 1.3 แสนบาทต่อครัวเรือน.

แล้วคนที่มีเงินเก็บ ที่พอจะใช้จ่ายได้จริงๆก็คือคนที่มีเงินเท่านั้น ซึ่งคนที่มีเงินเก็บในบัญชีมากกว่า 1 ล้านบาทในปัจจุบันมีเพียงแค่ 1.4% ของบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ในประเทศไทย ผมจึงรู้สึกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำคือการทำด้วยความไม่เข้าใจหัวอกของคนจน ของคนที่กำลังต่อสู้.เรื่องนี้พูดกันเยอะในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เขากำลังพูดเรื่องนี้กัน ว่าเศรษฐกิจของเขากำลังจะดีขึ้น เพราะประชาชนอัดอั้นมานาน ไม่ได้ใช้จ่าย เพราะฉะนั้นประชาชนจะไปเที่ยว จะเอาเงินฝากในช่วงที่ติดโควิด อยู่บ้านไม่ได้ใช้จ่ายออกมาใช้จ่าย.

แต่สิ่งที่รัฐมนตรีพลังงานพูดมันผิดฝาผิดตัวจากสภาพพื้นฐานของประเทศไทยมาก ในช่วงโควิด ประชาชนในประเทศต่างๆเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี ทำให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อครัวเรือนมันไม่รุนแรงเหมือนประเทศไทย มันจึงเป็นเซนส์ของความรื่นเริง ความหวัง ว่าวัคซีนกำลังจะฉีดเสร็จแล้วนะ กำลังจะจัดการโควิดได้แล้วนะ ควรจะเริ่มออกมาใช้จ่ายได้แล้วนะ.

มันเป็นเซนส์นั้น ที่จะบอกว่าควรออกมาใช้จ่ายแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่พอกลับมาดูเมืองไทย บัญชีเงินฝากทั้งหมดในประเทศไทย ส่วนมากถึง 80% มีเงินเก็บอยู่ไม่ถึง 50,000 บาท ดังนั้นตรงนี้มันผิดฝาผิดตัวมาก ที่จะออกมาเรียกร้องให้คนไทยใช้จ่าย.

ปัจจุบันอย่าว่าแต่ใช้จ่ายเลย เขากำลังคิดกันอยู่ว่าจะออมอย่างไร จะลดค่าใช้จ่ายอย่างไร เพื่อให้อยู่รอดได้ถึงสิ้นเดือน ไม่มีคนที่มีเงินเหลือในบัญชีมากพอที่จะเอามาใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 1% ยังไม่รู้เลยว่าจะถึงหรือเปล่า”

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

ในรายการ The Matter x จอมขวัญ : มาเถอะจะคุย EP8

โควิด-19 ยังสาหัส ไทยจัดการอย่างไรดี?

28 เม.ย.2564

ประเทศไทยไม่ใช่ขนมเค้ก

Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

Atirpdril 2el6SdlcpS oat ns4odu:2ocgr2 eemarePhMd  · 

เรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะครับ.

เวลาที่ประเทศต้องการทุกกำลัง ทุกทรัพยากร มาแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน มาหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด รัฐบาลกลับนำงบที่ขออนุมัติสภา ด้วยเหตุผลเพื่อการเยียวยาและฟื้นฟู มาให้รัฐมนตรีไปดูแลฐานเสียงตามแต่ละจังหวัดของตนเอง โดยอำพรางว่าเป็นงบฟื้นฟูที่ลงไปแต่ละจังหวัด.

เช่น.

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ถูกมอบหมายให้ดูแล จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยงบ 803 ล้านบาท.

อิทธพล คุณปลื้ม ถูกมอบหมายให้ดูแล จังหวัดชลบุรี ด้วยงบ 1,257 ล้านบาท.

วราวุธ ศิลปอาชา ถูกมอบหมายให้ดูแล จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยงบ 599 ล้านบาท .

ทั้งๆที่งานดูแลจังหวัด ไม่ใช่งานของรัฐมนตรีเลย งานของรัฐมนตรีคือการดูแลกระทรวง ดูแลเชิงประเด็นระดับชาติ ไม่ใช่แบ่งกันดูรายกลุ่มจังหวัด.

เรากำลังพูดถึงงบประมาณที่กู้มาถึง 45,000 ล้านบาทในโครงการนี้ เงินกู้นี้ ลูกหลานเราต้องเป็นคนทำงานจ่ายภาษีเพื่อคืนเงินกู้ แทนที่รัฐบาลจะเอาเงินมาดูแลประชาชน กลับนำเงินมาแจกจ่ายให้กับรัฐมนตรีในอาณัติของตนเอง.

กรณีนี้แสดงให้เห็นว่า การแบ่งเค้กงบประมาณให้รัฐมนตรี เพื่อสร้างระบบอุปถัมภ์ สำคัญกว่าการเอางบประมาณ มาดูแลประชาชนตามความจำเป็นและความเร่งด่วน.

ผมขอประณาม คุณประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ ยังคิดแต่เรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องและเครือข่ายที่สนับสนุนตัวเองขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ถ้าสนใจจะดูเอกสารต้นฉบับ ตั้งต้นจาก

พรรคก้าวไกล – Move Forward Party สรุปมติ ครม. 20 เม.ย. 64 (ดูข้อ 27) 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/41043

เมื่อดาวน์โหลด จะได้รับภาพหน้าจอ จำนวน 227 จอ (227 Screen shots) ซึ่งจะไม่นำมาเเผยแพร่ เพราะยาวเกินไป และเมื่อแปลงเป็น MS Words ก็จะเหลือ 57 หน้า A4 ก็ยาวอยู่นั่นเอง

จะให้ดู หน้าแรก เพื่อยืนยันว่าเป็นของจริง ในการทำจะไม่เสียเวลาไปปรับปรุงรูปแบบ ทำเพียงให้ได้ความเท่านั้น

และรายละเอียดของ ข้อ 64 หน้า 27

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 23 เมษายน 2564

Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

Aoprillt 2g4Spo iuosuanst 1i1ourt:smdreogd24 AdsMic  · [เก็บตกสาระสำคัญจากห้อง Club House “สร้างพันธมิตร ประคองธุรกิจพ้นวิกฤต].เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 คณะก้าวหน้าได้ตั้งห้องสนทนาทาง Club House ขึ้นมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกันในหัวข้อ “สร้างพันธมิตร ประคองธุรกิจพ้นวิกฤต” ต่อยอดจากการไลฟ์เฟซบุ๊กของ “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” เมื่อเช้าวานนี้ .ในห้องสนทนา มีประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายจากบทสนทนาที่นำเสนอโดยผู้ร่วมพูดคุยหลายท่าน และจากความเห็นของธนาธรที่มีต่อคำถามและข้อคิดเห็นต่างๆ.ในการนี้ ทีมงานของเราได้รวบรวมสาระสำคัญที่เกิดขึ้นจากบทสนทนาเหล่านั้น มานำเสนอที่นี่อีกครั้งหนึ่ง สำหรับท่านใดที่พลาดการรับฟังและพูดคุย สามารถอ่านต่อได้ที่นี่

How Europe Sealed a Pfizer Vaccine Deal With Texts and Calls

ต่อจากการชม/ฟังวิดีโอ ของ นายไทกร พลสุวรรณ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่นี่

เมื่อวานหรือ 2 วันที่ผ่านมา (เวลาข่าวที่อเมริกา จะช้ากว่าที่ไทย 11-14 ชั่วโมง โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ตอนไหน ก็มีข่าว เดียวกันจาก 3 สำนักข่าวที่น่าเชื่อได้ จะแสดง หัวข้อข่าว ก็พอ จะรู้ความ

https://edition.cnn.com/2021/04/28/business/eu-pfizer-biontech-deal-astrazeneca-lawsuit-intl/index.html

EU pivots to Pfizer with world’s biggest Covid-19 vaccine deal as it sues AstraZeneca

By Angela Dewan, Stephanie Halasz and Chris Liakos, CNN Business

Updated 1615 GMT (0015 HKT) April 28, 2021

ชมวิดีโอการเยี่ยมชมโรงงานของไฟเซ่อร์โดยผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ของ สนข. ซีเอ็นเอ็น ความยาว 3:42 นาที

– o O o –

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-29/eu-clinches-vaccine-deal-with-pfizer-as-doses-surge-in-the-bloc?utm_source=url_link

EU Clinches Vaccine Deal With Pfizer as Doses Surge in the Bloc

By Alberto Nardelli and Nikos ChrysolorasApril 29, 2021, 4:57 PM GMT+7

Vials of Covid-19 vaccine, produced by Pfizer Inc. and BioNTech SE, in cold storage at a Covid-19 vaccination center in Paris, France. Photographer: Nathan Laine/Bloomberg

– o O o –

https://www.nytimes.com/2021/04/28/world/europe/european-union-pfizer-von-der-leyen-coronavirus-vaccine.html

นิวยอร์คไทม์มีข้อมูลละเอียดมากรองลงมาก็เป็นบลูมเบิร์ก แต่ก็อาจเกิดอุปสรรคที่อาจต้องเสียค่าสมัครสมาชิก ก็อ่านจากซีเอ็นเอ็น ก็ได้

สรุปแบบไม่เรียงลำดับ ทั้งตามเนื้อข่าว และความสำคัญ

  1. สหภาพยุโรป โดย Ursula von der Leyen ประธานสหภาพเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ (ไม่ได้พูดข้างเดียวแบบปะยุด) ถึงดีล (deal) ระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันทั้งข้อความและคำพูด ที่แตกต่างก็คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กับ Albert Bourla ซีอีโอ ของไฟเซ่อร์
  2. ความตอนหนึ่งของการสื่อสารข้างต้น ซีอีโอ ของไฟเซ่อร์ บอกว่า มีวัคซีนมากกว่าที่สหภาพฯ ต้องการและมีมากกว่ามาก มากจนสหภาพฯจะสยองนะจะบอกให้
  3. ความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกันเป็นส่วนสำคัญในการบรรลุดีล (deal) ครั้งนี้ และสหภาพฯสามารถล็อควัคซีนของไฟเซ่อร์ จำนวน 1,800 ล้าน (หนึ่งพันแปดร้อยล้านโด๊สนะท่าน)
  4. วัคซีนจำนวน 900 ล้าน จะส่งมอบให้จนถึงปี 2023 (2567) คิอแบบง่ายๆ ก็ปีละ 300 ล้านโด๊ส (หมายความว่า ฉีดวันละ (คาดเดา) 1 ล้านโด๊ส พร้อมทั้งจอง(option)เอาไว้อีก 900 ล้านโด๊ส
  5. สหภาพฯ ฟ้อง AstraZeneca เรื่องจำนวนส่งมอบที่น้อยกว่าที่สหภาพฯต้องการ และ
  6. สิ้นเดือนมีนาคม ไฟเซ่อร์จะส่งมอบวัคซีนให้สหภาพ 11 ล้านโด๊ส

นอกนั้นหาอ่านเพิ่มเติมตามความปรารถนา

ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด-ไทกร 30 เมษายน 2564

ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด-ไทกร 30 เมษายน 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/192294649387774/

ชมวิดีโอความยาว 00:21:24 โดยนายไทกร พลสุวรรณ ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง ทั้ง 2 สื่อ เสียงจะเริ่มมา ตั้งแต่นาทีที่ 00:00:55

“ผนงรจตกม”

หากต้องการส่งต่อแบบวิดีโอ : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/192294649387774/

หรือ แบบ MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/—30–2564-evvafo

Spotify : https://open.spotify.com/episode/3utPyPcsozbi2PQbTxMF0K?si=szrG2tnmQG-jn7eFW5I6DA

ภูมิใจ​ไทย​ ประชาธิป​ัตย์​ สุด​ทน​พฤติกรรม​ประยุทธ์​น​ำ​ประเทศ​สู่​หายนะ​ แต่​ไม่กล้า​ถอนตัว​เพราะ​ผู้​น​ำ​พรรค​ขี้ขลาด-ไทกร พลสุวรรณ 29 เมษายน 2564

“ภูมิใจ​ไทย​ ประชาธิป​ัตย์​ สุด​ทน​พฤติกรรม​ประยุทธ์​น​ำ​ประเทศ​สู่​หายนะ​ แต่​ไม่กล้า​ถอนตัว​เพราะ​ผู้​น​ำ​พรรค​ขี้ขลาด”-ไทกร พลสุวรรณ

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/2490609397914395
ชมวิดีโอความยาว 01:13:07 โดยนายไทกร พลสุวรรณ ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง ทั้ง 2 สื่อ เสียงจะเริ่มมา ตั้งแต่นาทีที่ 00:00:50

“ภูมิใจ​ไทย​ ประชาธิป​ัตย์​ สุด​ทน​พฤติกรรม​ประยุทธ์​น​ำ​ประเทศ​สู่​หายนะ​ แต่​ไม่กล้า​ถอนตัว​เพราะ​ผู้​น​ำ​พรรค​ขี้ขลาด”-ไทกร พลสุวรรณ

หากต้องการส่งต่อแบบวิดีโอ : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/2490609397914395

หรือ แบบ MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/29–2564-evt4vn

ลิ้ง Spotify : https://open.spotify.com/episode/41Zlr7cicvIjIcWQbvVMaW?si=5gkOmRhRSdeZB5FLWFkPsw

ผู้นำโกหกเราตายกันหมด

เมื่อคนไม่มีสัจจะอยู่ในอำนาจแห่งรัฐจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ก็ฝากพี่น้องคนไทยพิจารณากันดูช่วยส่งคลิปนี้ให้ดังทั้งประเทศด้วย

คุณหญิงสุดารัตน์แกอัดคลิป 10 นาทีเสนอฉีดวัคซีนให้คนไทย 70% หรือ 50 ล้านคน (ซึ่งแกเสนอก่อนประยุทธ์) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ แกอธิบายว่า 50 ล้านคน ต้องใช้วัคซีน 100 ล้านโดส ตอนนี้เราสั่งแล้ว 60 ล้านโดส ขาดอีก 40 ล้านโดส จะใช้งบประมาณโดยประมาณ 40,000 ล้านบาท (คิดวัคซีนราคาโดสละ 1,000 บาท ซึ่งคิดราคาแบบเวอร์ๆ ไว้แล้ว ของจริงถูกกว่านี้)
เราใช้เงิน 40,000 ล้านบาท แลกกับเศรษฐกิจที่หอการค้าประมาณการไว้ว่าไตรมาส 2 ของปีนี้ มูลค่าเศรษฐกิจของเราจะหายไป 450,000 ล้านบาท แปลว่าเราจะลงทุนแค่ 10% ของเศรษฐที่เสียหายไป หากเราไม่ฉีดวัคซีนให้ประชาชน ซึ่ง 10% นี่ถือว่าคุ้มมาก 
คำถามคือจะเอาเงินมาจากไหน แกอธิบายว่าจะตัดงบซื้ออาวุธ เรือดำน้ำ งบสัมมนา งบสร้างอาคาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ไม่จำเป็นทิ้งให้หมด แล้วเอามาลงทุนกับวัคซีน
แล้วเปิดโอกาสให้เอกชนซื้อวัคซีนร่วมกับรัฐบาล เพราะเอกชนใหญ่ๆ ย่อมต้องการวัคซีนไปฉีดให้พนักงานของเขา เพื่อเดินหน้าธุรกิจของเขา โดยไม่ต้องรอหรือเบียดบังการบริหารวัคซีนของรัฐบาล
การฉีดวัคซีน 100 ล้านโดสของคุณหญิงสุดารัตน์ แกเสนอให้ฉีดเดือนละ 15 ล้านโดส วันละ 500,000 โดส ด้วยการมอบหมายกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ต้องตั้ง ศบค. หรือ ศูนย์อะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้น
การฉีดวันละ 500,000 โดส จะทำผ่านโรงพยาบาลศูนย์ 117 แห่ง โรงพยาบาลประจำอำเภอ 720 แห่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 20 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 9,863 แห่ง 7,255 ตำบล โดยวันนึง ตำบลนึงฉีดไม่ถึงวันละ 100 ราย ก็ได้วันละ 500,000 โดสแล้ว 
ส่วนกรุงเทพมี 50 เขต ก็จัดจุดฉีดวัคซีนเขตละ 4 จุด รวม 200 จุด ฉีดจุดละ 200 คนต่อวัน กรุงเทพจะสามารถฉีดได้ 50,000 คนต่อวัน ไม่ต้องไปแออัดกันฉีด แต่ใช้วิธีกระจายอำนาจ กระจายวัคซีนให้ท้องถิ่นและโรงพยาบาลไปจัดการฉีดกันเอง
และต้องตรวจเชิงรุกให้เร็วและมากที่สุด กว่าจะตรวจฟรีได้ มีเงื่อนไขเยอะมาก ตอนนี้เชื้อกระจายไปทั่ว ต้องเปิดให้ตรวจโควิดได้ฟรีและง่าย โดยเสนอให้ตรวจเชิงรุก 1 ล้านคน ใช้งบประมาณต่อคน 1,600 บาท รวมงบประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเพียง 0.3% ของความเสียหายทางเศรษฐกิจเพียงไตรมาสเดียวที่เราเสียไป
10 นาทีของคุณหญิงสุดารัตน์ กับ 10 นาทีของประยุทธ์ คนละชั้นกันเลยครับ คนนึงแถลงอะไรไม่รู้ ไม่มีสาระ ไม่มีเนื้อมีแต่น้ำให้คนไทยฟัง ไม่บอกแผนการจัดการวัคซีน มีเพียงสต็อควัคซีนลมให้คนไทย ฟังแล้วคนไทยมีแต่หมดหวัง
ส่วนอีกคนแถลงไล่ภาพให้คนไทยเห็นเป็นฉากๆ จะใช้งบเท่าไหร่ จะฉีดอย่างไร เม็ดเงินที่ต้องใช้เป็นเท่าไหร่ หากไม่ลงทุนเราจะเสียหายเท่าไหร่ ฟังแล้วมีความหวังทันที
น่าเสียดายครับที่คนแรกมีอำนาจ แต่คนหลังไม่มีอำนาจ นี่แหละครับ ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด*..พี่น้องคนไทยผู้แสวงความเป็นธรรมโปรดจงเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า..”เชื้อไวรัสโควิดได้ระบาดไปตามธรรมชาติจนสุดวิสัยที่จะป้องกันได้เพราะความสะเพร่่าประมาทเลินเล่อหรือด้วยคว​ามโง่เขลาของผู้นำรัฐ”..แต่สำหรับรัฐไทยภายใต้ลัทธิ​ทาสเผด็จการ..ถือเป็นการ..”จงใจนำเข้าเชื้อไวรัสโควิดเพื่อผลประโยชน์​ทางการเมืองที่ชั่วร้ายของลัทธิทาสเผด็จการ”..*
ผมได้ดูได้ฟังแถลงการณ์ของท่านนายกตู่เมื่อวานนี้แล้ว(23/4/64) ผมอยากให้ความเห็นเกี่ยวกับแถลงการณ์นี้ดังนี้คือ
1. ท่านอ่านแถลงการณ์ตามที่คนอื่นเขียนมาให้ท่าน แต่ท่านไม่ได้ใส่จิตวิญญาณของตัวเองลงไปในเรื่องที่ท่านพูด ท่านอ่านทุกตัวอักษร ท่านไม่ได้พูดกับประชาชนจากใจของท่าน สายตาของท่านมองไปที่จอที่อยู่ข้างหน้าท่าน แล้วอ่านทุกคำพูดตามที่คนอื่นเขียนมาให้อ่าน ไม่มีคำพูดไหนที่เป็นคำพูดที่มาจากใจของท่านเอง ดูแล้วไม่เป็นธรรมชาติของท่านเลย ไม่เนียนครับ
2. ท่านบอกว่าประเทศไทยต้องชนะ แต่ไม่ได้บอกว่าท่านจะทำวิธีใดบ้างเพื่อให้ประเทศไทยชนะ วิธีการว่าจะทำอย่างไรสำคัญมากกว่าเป้าหมายนะครับ ถ้าไม่บอกวิธีการจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นได้อย่างไร ตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อประจำวันเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าใจหาย
3. ท่านบอกว่าจะทำอย่างเต็มที่ จะใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างเต็มที่ แต่ท่านไม่ได้บอกว่าเต็มที่แบบไหนอย่างไร ยังไม่รู้ว่าท่านจะทำอย่างไรและจะใช้งบประมาณที่มีอยู่ไปในเรื่องใดบ้าง และจะมีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างไร คำพูดของท่านจึงไม่มีน้ำหนักที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้ประชาชนได้เลย
4. ท่านไม่ได้พูดขอโทษในความผิดพลาดทางการบริหารภายใต้การนำของท่าน ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทยอย่างรุนแรงในรอบที่ 3 แบบที่ประชาชนตั้งตัวไม่ติด คนที่ต้องรับผิดชอบคนแรกคือท่าน แต่ท่านไม่ได้กล่าวคำขอโทษประชาชนแต่อย่างใด
5. ท่านไม่ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของประชาชนที่เสียชีวิตจากโควิด-19  จำนวนถึง 121 คนแล้ว และมีเพิ่มขึ้นแทบทุกวัน ไม่เคยได้ยินท่านแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตเลย และรัฐบาลไม่ได้ช่วยเหลือใดๆ ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเลย จะเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพสักคืนหนึ่งก็ไม่มีเลย
6. ท่านไม่ได้จัดการลงโทษรัฐมนตรีบางคนหรือคนใกล้ชิดท่านบางคน ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดของโควิด-19 ในรอบที่ 3 แต่อย่างใด ท่านไม่พูดถึงเรื่องนี้เลย ถ้าหากท่านเป็นผู้นำประเทศที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ท่านต้องสั่งลงโทษคนที่ทำผิดด้วยตัวท่านเองอย่างจริงจังไม่ใช่นิ่งเงียบเฉย
7. ท่านบอกประชาชนว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง แต่ท่านไม่เคยบอกประชาชนว่าท่านจะรับผิดชอบด้วยวิธีใด และท่านจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลงได้ ถ้าหากท่านทำไม่ได้ตามที่ท่านพูด ท่านจะรับผิดชอบอย่างไร
       ทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมานี้ทำให้ผมเห็นว่าท่านนายกตู่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในภาวะวิกฤตครับ ผมขอบอกว่าแถลงการณ์ของท่านทุกครั้งไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนแต่อย่างใด ขวัญและกำลังใจของคนไทยกำลังตกต่ำลงเรื่อยๆ การแถลงการณ์ของท่านนายกตู่ยังไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาใดๆ เลยจริงๆ ครับ  

เอนกลาภ..เพื่อนสิงห์ดำ

****************************

ฟังสุดารัตน์ สอนมวย แก้วิกฤติต้องคิดแบบนี้! ทำยังไงให้ผู้ติดเชื้อหมด คนไม่ตกงาน เปิดประเทศได้สิ้นปี

สัมภาษณ์พิเศษ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคไทยสร้างไทย กางแผนยุทธศาสตร์สยบโ ค วิ ด ภายในสิ้นปี 2564 ทำอย่างไร ให้เปิดประเทศได้ไว ประชาชนกลับมาค้าขายปกติสุข ป้องกันสึนามิทางเศรษฐกิจ

ลิ้ง Video : https://www.youtube.com/watch?v=pzjRvWuG_Yw

ลิ้ง MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/20–2564-evra55

Spottify : https://open.spotify.com/episode/3Csvl8sabopUIp52guuwjR?si

ไม่พอ 

เตียงไม่พอ  ห้อง ICU ไม่พอ  เครื่องเอคโม ไม่พอ

ประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่สถานการณ์เช่นประเทศพัฒนาแล้ว  คือ ปล่อยคนแก่  คนป่วยติดเตียง  คนที่ไม่มีทางรอดตาย   
เพื่อรักษาชีวิต คนที่พอมีหวัง  คนที่ยังมีกำลังให้กับประเทศต่อไป
เป็นภาวะการณ์ที่น่าเศร้า  ที่ทางคณะแพทย์  จำเป็นต้องเลือก

คนที่เที่ยวคลัสเตอร์ทองหล่อ  ถึงคุณจะไม่กล้ายอมรับความจริง ว่าคุณไปเที่ยวมา   แล้วทำให้เกิดโรคระบาด    ใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับวงจรอุบาทว์ ของธุรกิจบันเทิงทองหล่อ 
ขอให้คุณรับรู้ว่า  
— ถึงคุณปฏิเสธทุกเรื่องได้  — ถึงคุณจะแก้ไทม์ไลน์ของคุณให้ขาวสะอาดได้ — ถึงคุณจะบอกว่าคุณไม่เกี่ยวกับสถานบันเทิง
แต่คุณปฏิเสธกฎแห่งกรรมไม่ได้    คุณจะหนีความจริงในใจคุณไม่ได้  ว่าคุณเป็นส่วนหนึ่ง ของการตายของผู้บริสุทธ์  
ความโศกเศร้าเสียใจ  ของสมาชิกในครอบครัว   ของผู้ตาย   คือบาปมหันต์  ที่จะติดตามคุณตลอดไป
บาปที่ฆ่าผู้อื่น  โดยความโลภ  โดยกิเลสตัณหา จากตัวคุณ

*********************************

ECMO คือ Extracorporeal membrane oxygenation

ECMO ย่อมาจาก Extracorporeal Membrane Oxygenation. 

ECMO เป็นขั้นตอนพิเศษที่จะช่วยแทนที่การทำงานของหัวใจและปอดในเวลาที่อวัยวะอ่อนแอเกินไปที่จะทำงานอย่างถูกต้อง 

ECMO นั้นไม่ได้ทำหน้าที่รักษา แต่ช่วยให้อวัยวะเหล่านี้ได้พักผ่อน

ทหารพม่ายิงใส่เรือชาวบ้านไทย

มีข่าวที่น่าสมเพชของฝ่ายความมั่นคงหรือทหารไทยที่แม่สามแลบ แม่ฮ่องสอนอีกครั้ง
เรื่องมีอยู่ว่า เรือของคนไทยขนของ ขนสินค้าข้ามฝั่งไปพม่าที่ แม่สามแลบ แล้วโดนทหารพม่ายิงใส่เรือชาวบ้านไทย
ทหารกะเหรี่ยงเห็นเหตุการณ์เลยใช้สไนเปอร์ยิงทหารพม่าเพื่อช่วยกันเรือไทย ทหารพม่าตายไป 1 คนบาดเจ็บ 1 คน จนทหารพม่าหยุดยิงเรือไทย
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ ชาวบ้านก็กลัวว่าจะถูกยิงอีกเลยหยุดเดินเรือ หยุดส่งของข้ามฝั่ง
ทหารกะเหรี่ยงก็วางแผนจะโจมตีฐานทหารพม่า
ทหารไทยเอาเรือไปรับทหารพม่ามาจากฐานมาคุย มาประชุมกับชาวบ้านและทหารไทย
โดยทหารไทยกับทหารพม่าขอให้เรือชาวบ้านไทยข้ามฝั่งไปส่งของปกติ และรับรองจะไม่ยิงเรือไทยแต่เรือไทยต้องส่งของให้ทหารพม่าด้วย
อ่านข่าวเรื่องนี้มาถึงตรงนี้
เหมือนชาวบ้านจะพึ่งพาทหารกะเหรี่ยงได้มากกว่าทหารไทย