คนไทยมาจากไหน? -ไทกร พลสุวรรณ 31 ธันวาคม 2564

คนไทยมาจากไหน?
คนไทยมาจากไหน? ไทกร พลสุวรรณ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 10.20 น. ทาง FB Live “thaikornofficial” ความยาว 00:58:34 เริ่มบรรยาย 00:00:00

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/211589704506152

#หยุดราชวงศ์ประยุทธ์ #ปฏิรูปตุลาการคืนสิทธิประกันตัว #ประยุทธ์ออกไป
🎈Live 🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️‘คนไทยมาจากไหน?’พูดคุยสบายๆวันสุดท้ายของปี 2564 ทาง สถานี YouTube “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” ความยาว 00:53:35 เริ่มบรรยาย 00:00:00

https://www.youtube.com/watch?v=gtDTemDw5nE

ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง

Streamed live on December 31, 2021 

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/31–2564–005335-e1cbt6v

Spotify :  https://open.spotify.com/episode/72g1LSR21QGxStPuktPaAAr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s