ละครลวงโลกที่อุดร – ไทกร พลสุวรรณ 2 ธันวาคม 2564

ละครลวงโลกที่อุดร

ละครลวงโลกที่อุดร ไทกร พลสุวรรณ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. ทาง FB Live “thaikornofficial” ความยาว 00:40:23 เริ่มบรรยาย 00:01:00

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/615303003074372

ละครลวงโลกที่อุดร  ไทกร พลสุวรรณ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. ทาง FB Live “thaikornofficial”  ความยาว 00:40:23 เริ่มบรรยาย 00:01:00

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 2 ธ.ค.64

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 2 ธ.ค.64 ละครลวงโลก ที่อุดร”’ ไทกร พลสุวรรณ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. ทาง FB Live Peace TV “peacetv.thai.udd” ความยาว 00:32:11 เริ่มบรรยาย 00:01:00

https://www.youtube.com/watch?v=ziDnAUL_OZc

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 2 ธ.ค.64

https://www.youtube.com/watch?v=E6huIVNJfQE

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/—2–2564–003220-e1b4ir8

Spotify : https://open.spotify.com/episode/2oauAjPYTioqpYJlqMclEB

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s