‘ม็อบ เหตุจลาจล อภิปรายไม่ไว้วางใจ ลานสังหารประยุทธ์’ ไทกร พลสุวรรณ 16 สิงหาคม 2564

‘ม็อบ เหตุจลาจล อภิปรายไม่ไว้วางใจ ลานสังหารประยุทธ์’  ไทกร พลสุวรรณ 16 สิงหาคม  2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/2987242374897065/

ชมวิดีโอความยาว 00:38:29 โดย ไทกร พลสุวรรณ 16 สิงหาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 10.29 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:24

ม็อบ เหตุจลาจล อภิปรายไม่ไว้วางใจ ลานสังหารประยุทธ์’ ไทกร พลสุวรรณ 16 สิงหาคม 2564 ความยาว 00:38:29

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/2987242374897065/

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/16–2564–003829-e160kf1

Spotify : https://open.spotify.com/episode/0IgWAZ7SVPA3tFZ3Un1vig

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s