ตลับทอง

ได้รับเพื่อการเผยแพร่ โดยมีข้อจำกัด จากต้นฉบับ ดังนี้

ตลับทอง

*จัดเก็บเพื่อการอนุรักษ์ กรุณาอย่านำไปเผยแพร่ในสื่ออื่น ๆ*
*ต้องการคุณภาพเต็มร้อย โปรดสนับสนุนสินค้าถูกลิขสิทธิ์*

คำเตือน ! กรุณางดการแชร์หรือส่งต่อเพียงเท่านี้
เนื่องจาก server ไม่รองรับการเข้าชมในปริมาณมาก ๆ
และอาจทำให้ระบบล่มอีกครั้ง !

เมื่ออ่านคำเตือนแล้ว จึงมีข้อแนะนำในการฟัง ต้องฟังจากออนไลน์เท่านั้น ถ้าผ่านไวไฟ(เหน็ตบ้าน) ก็เสมือนว่าฟังฟรีอยู่ในค่าใช้จ่ายคงที่อยู่แล้ว หากใช้ข้อมูลมืถือ (โมบายเดต้า) จะเปลืองการใช้งานมาก ทั้งนี้ต้นฉบับเป็นไฟล์เสียง (Audio file) เป็นอนาหล็อกเพราะแผ่นสมัยก่อนเป็น CD มีแผ่นละ 16 เพลง ปัจจุบันซึ่งก็เกือบไม่เหลือแล้ว เป็น DVR แล้วบันทึกเป็น MP3 ซึ่งคงเคยเห็นกันแล้วว่า 1 แผ่นบันทึกได้ นับ 100 เพลง เวลารับฟังออนไลน์ ก็ใช้ข้อมูลไม่มาก

ดังนั้นที่เขาเตือนไว้ก็คือเช้าชมมากไม่ได้เว็บจะล่ม เพราะต้องต่อกับserver ทุกคน

ไม่สามารถดาวน์โหลดลงอุปกรณ์แล้วฟังอย่างออฟไลน์ ไม่เสียค่าเหน็ตได้

https://www.noom11.com/soon/ อันนี้คือชุด สุนทราภรณ์

https://www.noom11.com/inter/ อันนี้เป็นชุดเพลงสากลย้อนยุค

https://www.noom11.com/action/ อันนี้เป็นเพลงเพื่อสุขภาพและสันทนาการ มีคำอธิบายกำกับไว่า “

ปรับความเร็ว มาร์ชสากล ไว้ประมาณ
115 ก้าวต่อนาทีเพื่อการเดินออกกำลัง

ส่วนหนึ่งน่าจะเรียกว่าเป็นเพลงปลุกใจ เพลงออกกำลังของทหาร เพราะต้นฉบับนี้มาจาก ตห.11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s