รู้ทันแผนการเมืองของประยุทธ์ปี 65 ประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอด – ไทกร พลสุวรรณ 30ธันวาคม 2564

รู้ทันแผนการเมืองของประยุทธ์ปี 65 ประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอด ไทกร พลสุวรรณ 30ธันวาคม 2564 เวลา 10.53 น. ทาง FB Live “thaikornofficial”  ความยาว 00:56:56 เริ่มบรรยาย 00:00:30

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/239887798254235

หยุดราชวงศ์ประยุทธ์ #ปฏิรูปตุลาการคืนสิทธิประกันตัว #ประยุทธ์ออกไป

Live!🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️‘รู้ทันแผนการเมืองของประยุทธ์ในปี 65 ประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอด’ ทาง สถานี YouTube “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” ความยาว 00:56:48 เริ่มบรรยาย 00:00:25

ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง

Streamed live on December 30, 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=Gd3-tiXbLWQ

หยุดราชวงศ์ประยุทธ์ #ปฏิรูปตุลาการคืนสิทธิประกันตัว #ประยุทธ์ออกไป
Live!🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️‘รู้ทันแผนการเมืองของประยุทธ์ในปี 65 ประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอด’

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/65——30-2564–005648-e1cbd67

Spotify : https://open.spotify.com/episode/4oBGyk7LlnisZNveHbOIyr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s