เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือถ่านหิน-ไทกร พลสุวรรณ 14 ธันวาคม 2564

เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือถ่านหิน
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 14 ธ.ค. 64 ”’ เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือถ่านหิน”’ ไทกร พลสุวรรณ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 11.06 น. ทาง FB Live “peacetv.thai.udd” ความยาว 00:30:21 เริ่มบรรยาย 00:02:33

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/1064904100933096/

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 14 ธ.ค. 64 ”’ เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือถ่านหิน”’ ไทกร พลสุวรรณ 14 ธันวาคม 2564

และ ทาง FB Live “thaikornofficial”  ความยาว 00:34:04  เริ่มบรรยาย 00:00:20

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/900951333943282

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 14 ธ.ค. 64 ”’ เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือถ่านหิน”’ ไทกร พลสุวรรณ 14 ธันวาคม 2564

#ทะลุฟ้า #thalufah #หยุดราชวงศ์ประยุทธ์
สด🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือ ‘ถ่านหิน’
ไทกร พลสุวรรณ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 11.06 น. ทาง YouTube สถานี “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” ความยาว 00:33:43 เริ่มบรรยาย 00:00:33

https://www.youtube.com/watch?v=pzuLQMIFpcY

ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง

Streamed live on December 14, 2021 

สด🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️เบื้องหลังนิคมอุตสาหกรรมจะนะคือ ‘ถ่านหิน’
ไทกร พลสุวรรณ 14 ธันวาคม 2564 

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/14–2564–003021-e1bmnca

Spotify : https://open.spotify.com/episode/5crN6k7AiZOXhtDVCPQ5T2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s