ประยุทธ์ ดิ้นอย่างไร ก็คงไม่เป็นผล-ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 13 ธันวาคม 2564

ประยุทธ์ ดิ้นอย่างไร ก็คงไม่เป็นผล
ห้องข่าวเล่าเรื่อง online 13 ธ.ค. 64

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 13 ธ.ค. 64 ”’ ประยุทธ์ ดิ้นอย่างไร ก็คงไม่เป็นผล ”’ ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทาง FB Live “Peace TV” “peacetv.thai.udd” 13 ธันวาคม 2564 เวลา 11.13 น. ความยาว 00:33:09 เริ่มบรรยาย 00:02:30

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/621216072265543/

ประยุทธ์ ดิ้นอย่างไร ก็คงไม่เป็นผล ห้องข่าวเล่าเรื่อง online 13 ธ.ค. 64

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 13 ธ.ค. 64
ประยุทธ์ ดิ้นอย่างไร ก็คงไม่เป็นผล | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 13 ธ.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี YouTube “Peace TV” 13 ธันวาคม 2564 เวลา 11.13 น. ความยาว 00:33:07 เริ่มบรรยาย 00:02:28

https://www.youtube.com/watch?v=huWwd7lU0ts

PEACE TV

Streamed live December 13, 2021

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 13 ธ.ค. 64

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/13–2564–003307-e1bl1jn

Spotify : https://open.spotify.com/episode/777XAA8CSPcvHAMPicM7xw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s