วันรัฐธรรมนูญ ที่ไร้ รัฐธรรมนูญ-ณัฐภัทร อัคฮาด 10 ธันวาคม 2564

”’ วันรัฐธรรมนูญ ที่ไร้ รัฐธรรมนูญ ”
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 10 ธ.ค. 64 ”’ วันรัฐธรรมนูญ ที่ไร้ รัฐธรรมนูญ ” ณัฐภัทร อัคฮาด ทางสถานี “FB Live Peace TV” 10 ธันวาคม 2564 เวลา 11.39 น. ความยาว 00:31:48 เริ่มบรรยาย 00:02:35

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/424801809277410/

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 10 ธ.ค. 64 ”’ วันรัฐธรรมนูญ ที่ไร้ รัฐธรรมนูญ ” ณัฐภัทร อัคฮาด ทางสถานี “FB Live Peace TV” 10 ธันวาคม 2564 เวลา 11.39 น. ความยาว 00:31:48

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง online 10 ธ.ค. 64
”’ วันรัฐธรรมนูญ ที่ไร้ รัฐธรรมนูญ ” ณัฐภัทร อัคฮาด ทางสถานี “YouTube Peace TV” 10 ธันวาคม 2564 เวลา 11.39 น. ความยาว 00:31:43 เริ่มบรรยาย 00:02:32

https://www.youtube.com/watch?v=kUq0sw3S–A

PEACE TV

Streamed live November 15, 2021
November 15, 2021

#Peacetv #PeacetvOnline #PeaceOnline
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 10 ธ.ค. 64
”’ วันรัฐธรรมนูญ ที่ไร้ รัฐธรรมนูญ ”
ณัฐภัทร อัคฮาด  ทางสถานี “YouTube Peace TV” 10 ธันวาคม 2564 เวลา 11.39 น. ความยาว 00:31:43  เริ่มบรรยาย 00:02:32

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/10–2564–003143-e1bh9b7

Spotify : https://open.spotify.com/episode/0VoUpXyKvBfYa4gV9e4g3v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s