ประยุทธ์ ลิงกำลังแก้แห – ไทกร พลสุวรรณ 8 ธันวาคม 2564

สด🔴ไทกร พลสุวรรณ ⚡️ประยุทธ์ ‘ลิงกำลังแก้แห’ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.15 น. ทาง สถานี YouTube “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” ความยาว 00:38:37 เริ่มบรรยาย 00:00:22

https://www.youtube.com/watch?v=0Jzj0IftHB4

ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง

Streamed live on December 08, 2021 

#ทะลุฟ้า #thalufah #หยุดราชวงศ์ประยุทธ์
สด🔴ไทกร พลสุวรรณ ⚡️ประยุทธ์ ‘ลิงกำลังแก้แห’
22,795 views
Streamed live on Dec 8, 2021

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/8–2564–003837-e1bficl

Spotify : https://open.spotify.com/episode/7t1uBhz3XlPDbWO1CCTvS1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s