ไทยเตรียมตัวรับสงคราม ไทกร พลสุวรรณ 21 พฤศจิกายน 2564

ไทยเตรียมตัวรับสงคราม

ไทยเตรียมตัวรับสงคราม ไทกร พลสุวรรณ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ทาง FB Live ความยาว 00:52:56 เริ่มบรรยาย 00:00:30

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/292952872727295

ไทยเตรียมตัว​รับสงคราม​ ไทกร พลสุวรรณ 21 พฤศจิกายน 2564

#ทะลุฟ้า #thalufah #หยุดราชวงศ์ประยุทธ์ สด🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️’เตรียมตัวรับสงคราม’

สด🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️’เตรียมตัวรับสงคราม’ ทาง สถานี YouTube “ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง” ความยาว 00:51:55 เริ่มบรรยาย 00:00:12

https://www.youtube.com/watch?v=swal9b_A0gE

#ทะลุฟ้า #thalufah #หยุดราชวงศ์ประยุทธ์
สด🔴ไทกร พลสุวรรณ⚡️’เตรียมตัวรับสงคราม’
ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง
ก้าวหน้า ผู้คนและการเดินทาง
Streamed live on November 21, 2021

mp3 size size 6,117 Kb length Length 00:52:11

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/21–2564–005155-e1aob5a

Spotify : https://open.spotify.com/episode/6qS1vHT1CT37KRFYdagC3f

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s