อุ๊งอิ๊ง.ดวงอาทิตย์ ยามรุ่งอรุณ” “ลุงตู่.ดวงอาทิตย์ ยามอัสดง” – ไทกร พลสุวรรณ 29 ตุลาคม 2564

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line
“อุ๊งอิ๊ง…ดวงอาทิตย์ ยามรุ่งอรุณ…” “ลุงตู่…ดวงอาทิตย์ ยามอัสดง…” ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 29 ต.ค. 64 ไทกร พลสุวรรณ ทางสถานี “Peace TV” 29 ตุลาคม 2564 เวลา 11.28 น ความยาว 00:44:12 เริ่มบรรยาย 00:02:30

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/1235461436972536/

“อุ๊งอิ๊ง…ดวงอาทิตย์ ยามรุ่งอรุณ.”ลุงตู่…ดวงอาทิตย์ ยามอัสดง” -ไทกร พลสุวรรณ ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line ทางสถานี “Peace TV” 29 ตุลาคม 2564 ความยาว 00:44:12

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line

อุ๊งอิ๊ง ..ดวงอาทิตย์ ยามรุ่งอรุณ… ลุงตู่ ..ดวงอาทิตย์ ยามอัสดง | ห้องข่าวเล่าเรื่อง 29  ต.ค. 64  ไทกร พลสุวรรณ ทางสถานี “Peace TV” 29 ตุลาคม 2564  เวลา 11.28 น  ความยาว 00:44:09 เริ่มบรรยาย 00:02:30

https://www.youtube.com/watch?v=tdjIbj6U9rE

อุ๊งอิ๊ง ..ดวงอาทิตย์ ยามรุ่งอรุณ… ลุงตู่ ..ดวงอาทิตย์ ยามอัสดง | ห้องข่าวเล่าเรื่อง 29 ต.ค. 64

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/29–2564–004412-e19ftai

Spotify : https://open.spotify.com/episode/65vsEmRBNpVx3Kr6Bbyya1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s