ปลดธรรมนัส ..รัฐบาลประยุทธ์ ล้มหรือไม่ล้ม – ไทกร พลสุวรรณ 27 ตุลาคม 2564

ปลดธรรมนัส ..รัฐบาลประยุทธ์ ล้มหรือไม่ล้ม
ปลดธรรมนัส ..รัฐบาลประยุทธ์ ล้มหรือไม่ล้ม ? | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 27 ต.ค. 64 ไทกร พลสุวรรณ ทางสถานี “Peace TV” 27 ตุลาคม 2564 เวลา 11.28 น ความยาว 00:40:21 เริ่มบรรยาย 00:02:30

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/3044302992563979/

ปลดธรรมนัส ..รัฐบาลประยุทธ์ ล้มหรือไม่ล้ม ? | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 27 ต.ค. 64 ไทกร พลสุวรรณ ทางสถานี “Peace TV” 27 ตุลาคม 2564 เวลา 11.28 น ความยาว 00:40:21 เริ่มบรรยาย 00:02:30

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 27 ต.ค. 64

ปลดธรรมนัส ..รัฐบาลประยุทธ์ ล้มหรือไม่ล้ม ?
#Peacetv #PeacetvOnline #PeaceOnline
ปลดธรรมนัส ..รัฐบาลประยุทธ์ ล้มหรือไม่ล้ม ? | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 27 ต.ค. 64 ไทกร พลสุวรรณ ทางสถานี “Peace TV” 27 ตุลาคม 2564 เวลา 11.28 น ความยาว 00:40:18 เริ่มบรรยาย 00:02:30

https://www.youtube.com/watch?v=70-F2fG4Tgc

ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 27 ต.ค. 64 ไทกร พลสุวรรณ

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/27–2564-e19d48e

Spotify : https://open.spotify.com/episode/5UdQbENPqzytJkyCjrrt5M

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s