ประยุทธ์เป็นผุ้นำ จะนำพา ประชาชน อยุ่สุขสบาย จริงหรือ ? ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 26 ตุลาคม 2564

ประยุทธ์เป็นผุ้นำ จะนำพา ประชาชน อยุ่สุขสบาย จริงหรือ ?
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 26 ต.ค. 64
”’ประยุทธ์เป็นผุ้นำ จะนำพา ประชาชน อยุ่สุขสบาย จริงหรือ ?..| ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 26 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 26 ตุลาคม 2564 เวลา 11.40 น ความยาว 00:41:59 เริ่มบรรยาย 00:02:30

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/1596934157314719/

ประยุทธ์เป็นผุ้นำ จะนำพา ประชาชน อยุ่สุขสบาย จริงหรือ ?- ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 26 ต.ค. 64 ความยาว 00:41:59

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 26 ตุลาคม 2564
”’ประยุทธ์เป็นผุ้นำ จะนำพา ประชาชน อยุ่สุขสบาย จริงหรือ ?..ห้องข่าวเล่าเรื่อง online 26 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 26 ตุลาคม 2564 เวลา 11.40 น ความยาว 00:41:59 เริ่มบรรยาย 00:02:30

https://www.youtube.com/watch?v=K7KdR0w_JhA

#Peacetv #PeacetvOnline #PeaceOnline
”’ประยุทธ์เป็นผุ้นำ จะนำพา ประชาชน อยุ่สุขสบาย จริงหรือ ?..ห้องข่าวเล่าเรื่อง online 26 ต.ค. 64

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/—-26—-64–004159-e19at5h

Spotify : https://open.spotify.com/episode/3NlGAuQkX5nvRMqxfelBKp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s