เลือกตั้งอย่างไรให้ชนะเผด็จการประยุทธ์ – ไทกร พลสุวรรณ 25 ตุลาคม 2564

เลือกตั้งอย่างไรให้ชนะเผด็จการประยุทธ์
เลือกตั้งอย่างไรให้ชนะเผด็จการประยุทธ์ | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 25 ต.ค. 64 ไทกร พลสุวรรณ ทางสถานี “Peace TV” 25 ตุลาคม 2564 เวลา 11.45 น ความยาว 00:39:07 เริ่มบรรยาย 00:02:30

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/1482852578761757/

เลือกตั้งอย่างไรให้ชนะเผด็จการประยุทธ์ – ไทกร พลสุวรรณ 25 ตุลาคม 2564 ความยาว 00:39:07

ลือกตั้งอย่างไรให้ชนะเผด็จการประยุทธ์

#Peacetv #PeacetvOnline #PeaceOnline

เลือกตั้งอย่างไรให้ชนะเผด็จการประยุทธ์ | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 25 ต.ค. 64 ไทกร พลสุวรรณ ทางสถานี “Peace TV” 25 ตุลาคม 2564 เวลา 11.45 น ความยาว 00:39:04 เริ่มบรรยาย 00:02:28

https://www.youtube.com/watch?v=U3kF9SPS22w

เลือกตั้งอย่างไรให้ชนะเผด็จการประยุทธ์ – ไทกร พลสุวรรณ 25 ตุลาคม 2564 ความยาว 00:39:07

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/—-25–2564–003904-e1992qo

Spotify : https://open.spotify.com/episode/629zfQF765QJWiG6swAsnZ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s