กองทัพไทยมีไว้ปราบม็อบแค่นั้นหรือ ? ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 22 ตุลาคม 2564

กองทัพไทยมีไว้ปราบม็อบแค่นั้นหรือ
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 22 ต.ค. 64
กองทัพไทยมีไว้ปราบม็อบแค่นั้นหรือ | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 22 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 22 ตุลาคม 2564 เวลา 11.53 น ความยาว 00:39:23 เริ่มบรรยาย 00:02:35

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/986897178534477

กองทัพไทยมีไว้ปราบม็อบแค่นั้นหรือ | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 22 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 22 ตุลาคม 2564 เวลา 11.53 น ความยาว 00:39:23

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 22 ตุลาคม 2564
กองทัพไทยมีไว้ปราบม็อบแค่นั้นหรือ | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 22 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 22 ตุลาคม 2564 เวลา 11.53 น ความยาว 00:39:18 เริ่มบรรยาย 00:02:35

https://www.youtube.com/watch?v=YmP49kfYED4

กองทัพไทยมีไว้ปราบม็อบแค่นั้นหรือ | ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 22 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 22 ตุลาคม 2564 เวลา 11.53 น ความยาว 00:39:18 เริ่มบรรยาย 00:02:35

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/—-22–2564–003918-e19558b

Spotify : https://open.spotify.com/episode/2tARELCjT4prQ1ZniilP1N

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s