เผด็จการสร้างความ เสียหายมากมายให้กับชาติคงไปต่อไม่ใด้ – ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ 19 ตุลาคม 2564

เผด็จการสร้างความ เสียหายมากมายให้กับชาติคงไปต่อไม่ใด้
ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 19 ต.ค. 64

เผด็จการสร้างความ เสียหายมากมายให้กับชาติคงไปต่อไม่ใด้ |ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 19 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 19 ตุลาคม 2564 เวลา 11.40 น ความยาว 00:38:25 เริ่มบรรยาย 00:02:32

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/6380450062027417

เผด็จการสร้างความ เสียหายมากมายให้กับชาติคงไปต่อไม่ใด้ |ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 19 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 19 ตุลาคม 2564 เวลา 11.40 น ความยาว 00:38:25 เริ่มบรรยาย 00:02:32

รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 19 ตุลาคม 2564
เผด็จการสร้างความ เสียหายมากมายให้กับชาติคงไปต่อไม่ใด้ |ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 19 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 19 ตุลาคม 2564 ความยาว 00:38:24 เริ่มบรรยาย 00:02:32

https://www.youtube.com/watch?v=ypH7H-pI6-k

เผด็จการสร้างความ เสียหายมากมายให้กับชาติคงไปต่อไม่ใด้ |ห้องข่าวเล่าเรื่อง on line 19 ต.ค. 64 ธนาวุฒิ วิชัยดิษฐ ทางสถานี “Peace TV” 19 ตุลาคม 2564 ความยาว 00:38:24

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/19-2564–003824-e19054h

Spotify : https://open.spotify.com/episode/1a9C3TLQeKW6vYLUP1dl88

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s