เผยเบื้องหลังการเมืองในกะลา โจรฆ่ากันเองแบ่งสมบัติหลังสามัคคีปล้น ‘ไทกร’ ฟันธง พลังประชารัฐทำลายประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564

เผยเบื้องหลังการเมืองในกะลา
เผยเบื้องหลังการเมืองในกะลา โจรฆ่ากันเองแบ่งสมบัติหลังสามัคคีปล้น ‘ไทกร’ ฟันธง พลังประชารัฐทำลายประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564 ทางสถานี “Peace TV” 15 ตุลาคม 2564 เวลา 19.37 น ความยาว 00:07:06 เริ่มบรรยาย 00:00:00

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/4453697394745409/

เผยเบื้องหลังการเมืองในกะลา โจรฆ่ากันเองแบ่งสมบัติหลังสามัคคีปล้น ‘ไทกร’ ฟันธง พลังประชารัฐทำลายประชาธิปัตย์สูญพันธุ์ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564

เผยเบื้องหลังการเมืองในกะลา
โจรปล้นโจร!! ฆ่ากันเองแบ่งสมบัติ ‘ไทกร, ฟันธง พลังประชารัฐทำลายประชาธิปัตย์แน่ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564 ทางสถานี “Peace TV” 15 ตุลาคม 2564 เวลา 19.37 น ความยาว 00:07:05 เริ่มบรรยาย 00:00:00

https://www.youtube.com/watch?v=2upUJCq6Nx4

โจรปล้นโจร!! ฆ่ากันเองแบ่งสมบัติ ‘ไทกร, ฟันธง พลังประชารัฐทำลายประชาธิปัตย์แน่ ไทกร พลสุวรรณ 15 ตุลาคม 2564

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/15–2564–000705-e18s6ef

Spotify : https://open.spotify.com/episode/5hQYeh44HkLLNCTrF3ikAs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s