“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์” อีกทางเพื่อสร้างความหวังให้เยาวชน-คนไทย จอม เพชรประดับ /น.ส.ศิตานันท์ อัศวกิตติกร 15 ตุลาคม 2564

“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์”
“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์” อีกทางเพื่อสร้างความหวังให้เยาวชน-คนไทย

จอม เพชรประดับ สนทนากับ น.ส.ศิตานันท์ อัศวกิตติกร อดีตผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ปี 2021 15 ตุลาคม 2564 ทางเฟ้สบุ๊ก ไล้ฟ์ ความยาว 01:07:46

“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์” อีกทางเพื่อสร้างความหวังให้เยาวชน-คนไทย “น้องเนต” น.ส.ศิตานันท์ อัศวกิตติกร อดีตผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ปี 2021 ลูกสาวของ “ป้าผมขาว”นางแน่งน้อย อัศวกิตติกร อดีตกปปส.ที่ไล่ฟ้องคดี 112 กับเด็กเยาวชนและประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวให้ปฎิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และยกเลิก ม.112 ให้สัมภาษณ์ว่า เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ทั้งให้ยกเลิก ม.112 เพราะเป็นโทษที่รุนแรงเกินไป และเหมือนใช้เป็นเครื่องมือของอำนาจรัฐ ยิ่งใช้กลับยิ่งทำให้สถาบันกษัตริย์ที่ตกต่ำและแย่ลง และสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ควรจะปรับตัวเพื่อไม่ให้ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตนกับแม่ก็ยังพูดคุยกันได้แม้จะเห็นต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเรื่องนี้

https://www.facebook.com/jom.petchpradab/videos/563053031645650/

“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์”
“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์” อีกทางเพื่อสร้างความหวังให้เยาวชน-คนไทย

จอม เพชรประดับ สนทนากับ น.ส.ศิตานันท์ อัศวกิตติกร อดีตผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand ปี 2021 15 ตุลาคม 2564 ทาง สถานี null ความยาว 01:07:46

https://www.youtube.com/watch?v=YBvYzxoiWtw

“ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์” อีกทางเพื่อสร้างความหวังให้เยาวชน-คนไทย October 16, 2021

Podcast : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/———-MissUniverseThailand2021-152564-FB—010746-e18s7dp

Spotify : https://open.spotify.com/episode/7IhxAJBzbYjIt3gFf9LNcM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s