แคนดิเดท นายกฯ ของ พปชร. ไม่ใช่ประยุทธ์ | ห้องข่าวเล่าเรื่อง 20 ก.ย. 64 ไทกร พลสุวรรณ 20 กันยายน 2564

แคนดิเดท นายกฯ ของ พปชร. ไม่ใช่ประยุทธ์ | ห้องข่าวเล่าเรื่อง 20 ก.ย. 64 ไทกร พลสุวรรณ 20 กันยายน 2564

แคนดิเดท นายกฯ ของ พปชร. ไม่ใช่ประยุทธ์ | ห้องข่าวเล่าเรื่อง 20 ก.ย. 64 ไทกร พลสุวรรณ 20 กันยายน 2564 ความยาว 00:53:05
รายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง ออนไลน์ 20-09-2564 ทางสถานี “Peace TV” เวลา 11.15 น. ความยาว 00:53:05 มีดนตรีและภาพประกอบเป็นเวลา 00:02:30 ก่อนเริ่มบรรยาย

เฟ้สบุ๊กวิดีโอต้นฉบับอาจเปิดดูได้แต่ไม่สามารถแบ่งปันได้เพราะเจ้าของกำหนดไว้เป็นส่วนตัว ไม่เป็นสาธารณะ

Video link : https://www.youtube.com/watch?v=maL_aGtRx1Q

mp3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/20–2564–005305-e17ka6t

Spotify : https://open.spotify.com/episode/15zDA1dvtHBklOmR70E45n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s