การจลาจลที่ต่อเนื่องยาวนานจะจบอย่างไร? ไทกร พลสุวรรณ 6 กันยายน 2564

การจลาจลที่ต่อเนื่องยาวนานจะจบอย่างไร? ไทกร พลสุวรรณ 6 กันยายน 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/381396770331557

ชมวิดีโอความยาว 00:15:36 โดย ไทกร พลสุวรรณ 6 กันยายน 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 12.10 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:01

การจลาจลที่ต่อเนื่องยาวนานจะจบอย่างไร? ไทกร พลสุวรรณ 6 กันยายน 2564 ความยาว 00:15:36

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/381396770331557

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/6–2564–001536-e16vqb0

Spotify : https://open.spotify.com/episode/2XHG5ckha7yEmxKAmINVc3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s