ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทำพลังประชารัฐ..ระส่ำ โดย ไทกร พลสุวรรณ 31 สิงหาคม 2564

*** ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทำพลังประชารัฐ..ระส่ำ โดย ไทกร พลสุวรรณ 31 สิงหาคม  2564
ในรายการ ห้องข่าวเล่าเรื่อง ออนไลน์ 31-08-2564 ทางสถานี “ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพื่อประเทศไทย – United People for Thailand UPT” เวลา 12.10 น. ความยาว 00:51:40 มีดนตรีและภาพประกอบเป็นเวลา 00:00:45 ก่อนเริ่มบรรยาย

ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ทำพลังประชารัฐ..ระส่ำ โดย ไทกร พลสุวรรณ 31 สิงหาคม 2564 LIVE ห้องข่าวเล่าเรื่อง ออนไลน์ 31-08-2564

เฟ้สบุ๊กวิดีโอต้นฉบับอาจเปิดดูได้แต่ไม่สามารถแบ่งปันได้เพราะเจ้าของกำหนดไว้เป็นส่วนตัว ไม่เป็นสาธารณะ

FB Video links :

https://www.facebook.com/peacetv.thai.udd/videos/1250620005382593/ หรือ

https://www.facebook.com/thaimaithon/videos/843488166300035/

YouTube link : https://www.youtube.com/watch?v=n1NB1Bu2Wbw

mp3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/31–2564—-31-08-2564–005141-e16n3vp

Spotify : https://open.spotify.com/episode/0wSF9ObDbmwSyydtU068XI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s