มึงมาข้ามุด มึงหยุดข้าแหย่ ไทกร พลสุวรรณ 24 สิงหาคม 2564

มึงมาข้ามุด มึงหยุดข้าแหย่ ไทกร พลสุวรรณ 24 สิงหาคม 2564

https://www.facebook.com/thaimaithon/videos/881315912789405/

ชมวิดีโอความยาว 00:44:36 โดย ไทกร พลสุวรรณ 24 สิงหาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.07 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:26

มึงมาข้ามุด มึงหยุดข้าแหย่ ไทกร พลสุวรรณ 24 สิงหาคม 2564 ความยาว 00:44:36

Video link : https://www.facebook.com/thaimaithon/videos/881315912789405/

mp3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/24–2564—004436-e16c71g

Spotify : https://open.spotify.com/episode/7AtSrvqwxAv1AZIBIeSpoK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s