ได้ยินเสียงโกรธแค้นของประชาชนไหม? ไทกร พลสุวรรณ 21 สิงหาคม 2564

ได้ยินเสียงโกรธแค้นของประชาชนไหม? ไทกร พลสุวรรณ 21 สิงหาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/816128895744028

ชมวิดีโอความยาว 00:48:15 โดย ไทกร พลสุวรรณ 21 สิงหาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 09.58 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:57

ได้ยินเสียงโกรธแค้นของประชาชนไหม? ไทกร พลสุวรรณ 21 สิงหาคม 2564 ความยาว 00:48:15

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/816128895744028

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/21—2564—-004815-e167tdp

Spotify : https://open.spotify.com/episode/2SaN6AlzpztC1WuGrobMMa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s