สั่งรักษาความปลอดภัยประยุทธ์สูงสุด ป้องกันการถูกจี้ให้ลาออก ไทกร พลสุวรรณ 20 สิงหาคม 2564

สั่งรักษาความปลอดภัยประยุทธ์สูงสุด ป้องกันการถูกจี้ให้ลาออก  ไทกร พลสุวรรณ 20 สิงหาคม  2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/226333752757259/

สั่งรักษาความปลอดภัยประยุทธ์สูงสุด ป้องกันการถูกจี้ให้ลาออก ไทกร พลสุวรรณ 20 สิงหาคม 2564 ความยาว 00:48:49

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/226333752757259/

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/20–2564—004849-e166b8g

Spotify : https://open.spotify.com/episode/5rXAtw2wEd0FDFSvSPbwK7

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s