จะหยุดตอนนี้หรือจะเดินหน้าสู่สงครามกลางเมือง ไทกร พลสุวรรณ 18 สิงหาคม 2564

จะหยุดตอนนี้หรือจะเดินหน้าสู่สงครามกลางเมือง ไทกร พลสุวรรณ 18 สิงหาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/580132946471927/

ชมวิดีโอความยาว 00:48:52 โดย ไทกร พลสุวรรณ 18 สิงหาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.03 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:48

จะหยุดตอนนี้หรือจะเดินหน้าสู่สงครามกลางเมือง ไทกร พลสุวรรณ 18 สิงหาคม 2564 ความยาว 00:48:52

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/580132946471927/

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/18–2564–004852-e1630le

Spotify : https://open.spotify.com/episode/0XIUcpMhbqQuR8IzLLXQNo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s