‘วิญญาณฮิตเลอร์เข้าสิงประยุทธ์’ ไทกร พลสุวรรณ 30 กรกฎาคม 2564

‘วิญญาณฮิตเลอร์เข้าสิงประยุทธ์’  ไทกร พลสุวรรณ 30 กรกฎาคม  2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/319767016516806

ชมวิดีโอความยาว 00:50:10 โดย ไทกร พลสุวรรณ 30 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.56 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:20

‘วิญญาณฮิตเลอร์เข้าสิงประยุทธ์’ ไทกร พลสุวรรณ 30 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:50:10

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/319767016516806

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/30–2564–005010-e157c8m

Spotify : https://open.spotify.com/episode/5lsIjysa9NGR9fCsa8m20T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s