‘สัญญาณชัด ประยุทธ์กำลังตัดสินใจลาออกก่อนฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ’ ไทกร พลสุวรรณ 29 กรกฎาคม 2564

‘สัญญาณชัด ประยุทธ์กำลังตัดสินใจลาออกก่อนฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ’ ไทกร พลสุวรรณ 29 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/283339483590128

ชมวิดีโอความยาว 00:35:12 โดย ไทกร พลสุวรรณ 29 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.01 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:01:49

สัญญาณชัด ประยุทธ์กำลังตัดสินใจลาออกก่อนฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ’ ไทกร พลสุวรรณ 29 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:35:12

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/283339483590128

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/29–2564–003512-e155v8a

Spotify : https://open.spotify.com/episode/48muZYI4a5Z3L6PcpMujSS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s