‘ถาม ส.ส. จะรักษาประยุทธ์ไว้หรือจะรักษาสภาผู้แทนฯไว้’ ไทกร พลสุวรรณ 28 กรกฎาคม 2564

‘ถาม ส.ส. จะรักษาประยุทธ์ไว้หรือจะรักษาสภาผู้แทนฯไว้’ ไทกร พลสุวรรณ 28 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/1902051736642883

ชมวิดีโอความยาว 00:34:36 โดย ไทกร พลสุวรรณ 28 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:03:15

‘ถาม ส.ส. จะรักษาประยุทธ์ไว้sหรือจะรักษาสภาผู้แทนฯไว้’ ไทกร พลสุวรรณ 28 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:34:36

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/1902051736642883

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/28–2564–003436-e1546mo

Spotify : https://open.spotify.com/episode/5lCzzsVGg8f141BOvDFmFo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s