“ประยุทธ์ดิ้นให้นายพลเกษียณอ้างเป็นฝ่ายความมั่นคงปล่อยข่าวประยุทธ์อยู่ต่ออีกปีครึ่ง” ไทกร พลสุวรรณ 27 กรกฎาคม 2564

“ประยุทธ์ดิ้นให้นายพลเกษียณอ้างเป็นฝ่ายความมั่นคงปล่อยข่าวประยุทธ์อยู่ต่ออีกปีครึ่ง” ไทกร พลสุวรรณ 27 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/149422323883320

ชมวิดีโอความยาว 00:45:17 โดย ไทกร พลสุวรรณ 27 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:01:08

“ประยุทธ์ดิ้นให้นายพลเกษียณอ้างเป็นฝ่ายความมั่นคงปล่อยข่าวประยุทธ์อยู่ต่ออีกปีครึ่ง” ไทกร พลสุวรรณ 27 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:45:17

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/149422323883320

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/27–2564–004517-e153a5t/a-a67m2h7

Spotify : https://open.spotify.com/episode/0cMIbk4Jmg5CVhrE5HQ52w

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s