“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” ไทกร พลสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2564

“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” ไทกร พลสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/241390464493961

ชมวิดีโอความยาว 00:37:45 โดย ไทกร พลสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.06 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:45

“ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” ไทกร พลสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:37:45

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/241390464493961

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/24–2564—003745-e14u7fo

Spotify : https://open.spotify.com/episode/1r3n00ukj74oVWv9BdKSxb

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s