“ต้องล้มประยุทธ์ทั้งในและนอกสภา ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์คนเดียวเท่านั้น” ไทกร พลสุวรรณ 21 กรกฎาคม 2564

“ต้องล้มประยุทธ์ทั้งในและนอกสภา ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์คนเดียวเท่านั้น” ไทกร พลสุวรรณ 21 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/358849532343542

มวิดีโอความยาว 00:37:21 โดย ไทกร พลสุวรรณ 21 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.11 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:57

“ต้องล้มประยุทธ์ทั้งในและนอกสภา ต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์คนเดียวเท่านั้น” ไทกร พลสุวรรณ 21 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:37:21

Video Link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/358849532343542

mp3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/21–2564–003721-e14p9l1

Spotify : https://open.spotify.com/episode/53de2EJYB3zTRLRWMrIbWW

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s