‘ป้อม-เน-หนู บรรลุข้อตกลงโค่นตู่แล้ว’ ไทกร พลสุวรรณ 20 กรกฎาคม 2564

‘ป้อม-เน-หนู บรรลุข้อตกลงโค่นตู่แล้ว’ ไทกร พลสุวรรณ 20 กรกฎาคม 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/170555591681467

ชมวิดีโอความยาว 00:43:24 โดย ไทกร พลสุวรรณ 20 กรกฎาคม 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.06 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:53

‘ป้อม-เน-หนู บรรลุข้อตกลงโค่นตู่แล้ว’ ไทกร พลสุวรรณ 20 กรกฎาคม 2564 ความยาว 00:43:24

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/170555591681467

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/——20–2564–004324-e14no59

Spotify : https://open.spotify.com/episode/25CQiaYF4DXgRVThoqiL9V

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s