“ประยุทธ์ขวางธรรมนัสขึ้นชั้นรัฐมนตรีว่าการ” ประชาชนเตรียมไล่ประยุทธ์บันทึกเป็นสถิติโลก ไทกร พลสุวรรณ 19 มิถุนายน 2564

“ประยุทธ์​ขวางธรร​มนัส​ขึ้น​ชั้น​รัฐมนตรี​ว่าการ” ประชาชน​เตรียม​ไล่​ประยุทธ์​บันทึก​เป็น​สถิติ​โลก​  ไทกร พลสุวรรณ 19 มิถุนายน 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/516158346392342

ชมวิดีโอความยาว 01:09:24 โดย ไทกร พลสุวรรณ 19 มิถุนายน 2564 ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10.02 น. หรือ จะฟังจาก 4Shared-MP3 จากด้านล่าง เสียงจะเริ่มเวลา 00:00:28

“ประยุทธ์ขวางธรรมนัสขึ้นชั้นรัฐมนตรีว่าการ” ประชาชนเตรียมไล่ประยุทธ์บันทึกเป็นสถิติโลก ไทกร พลสุวรรณ 19 มิถุนายน 2564 ความยาว 01:09:24

Video link : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/516158346392342

MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/19–2564–010924-e132biq/a-a5u6sgt

Spotify : https://open.spotify.com/episode/2CFjwL2GSYY3Sik6yC1b0W?si=3qhV8VXTTCOM1-rs0TYkHQ&dl_branch=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s