อาจารย์นิด้าคนดัง ผิด ม.116

พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ชี้ อาจารย์นิด้าคนดัง ผิด ม.116 เต็มๆ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล เขียนข้อความ ชี้ว่า ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เสนอทำนองว่า อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่นอน เที่ยวนี้จำเป็นต้องโหดแบบ 6 ตุลาคม 2519 ประชาชนโง่-ชั่ว-เลว-เห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น
พ.ต.ต.ชวลิต ระบุช่วงหนึ่ง ว่า ข้อเสนอของ ผศ.ดร.อานนท์ ผิด ม.116 เต็มๆ

นอกจากนี้ การที่อานนท์ยังเรียกร้องให้ทหารพยายามกวาดล้างประชาชนโดยเอาอำนาจให้สถาบัน คือการพยายามทำให้เป็น สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ การใช้อำนาจเช่นนั้น จะทำสถาบันถูกตั้งคำถามจากทั่วโลก 

โดย พ.ต.ต.ชวลิต ถามกลับว่า ผศ.ดร.อานนท์ จะรับผิดชอบไหวหรือ


“ถ้าอยากจะใช้คำว่า ประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ให้ดูญี่ปุ่น อังกฤษ สแกนดิเนเวีย ทำให้เป็นแบบนั้น ถึงจะใช้คำนี้ได้ ไม่ใช่ต้องการให้ในทางปฏิบัติเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แล้วมาใช้คำว่า ประชาธิปไตยมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ประชาชนยุคนี้ ไม่ได้โดนหลอกง่ายๆ แล้วนะ” พ.ต.ต.ชวลิต ระบุ


ทั้งนี้ มาตรา 116 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 บัญญัติไว้ว่า
“มาตรา 116 ผู้ใดกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือ หรือวิธีอื่นใดอัน มิใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต


(๑) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กําลังข่มขืนใจ หรือใช้กําลังประทุษร้าย

(๒) เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือ 

(๓) เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี..  ” ช่องคลอด ”   ที่ทำให้..   ” นักการเมือง “ทุกคน ทั้ง ฝ่ายรัฐบาล  และ ฝ่ายค้านเดินเชิดหน้าอยู่ใน ” อาคารรัฐสภา “รับเงินเดือน หลายหมื่น ถึง.. กว่าแสนบาท นั้นคือ ..  ประชาชน  คนไทย ทีใช้สิทธิ์ ลงคะแนนตามสิทธิ์ ทางกฎหมานสูงสุด   มิใช่..”  ช่องคลอด นอกกฎหมาย  ”  อื่นใด


ความจริง, ความถูกต้อง คืออะไร ?..คือ.. ต้อง ไม่ ผิด ต่อ ศิลธรรม อันดีงาม ทั้งปวงคือ.. สิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อ ประชาชน-สังคม โดยรวม..ทำไม ?.. นักการเมือง ในนาม รัฐสภานั่งนิ่ง ดูดาย ต่อกรณี นี้..เพราะ..ฟากรัฐ ฯ  ทั้งหมด มีแต่..พวก.. ” หนีคดี ”  มา..  ซุกคดี  ?!..

ถามว่า..  ” ขังลืม “นักเรียน-นิสิต-นักศึกษา  ศาล.. สนองตอบ ใคร ?.. อะไร ?..
ให้..พวกเขา ต้องตายในคุก.. ใช่ไหม ?..จึงจะพิสูจน์ ทราบว่า..ศาล, คนสั่งศาล ได้..เลว-ระยำ-บัดซบ ต่อ ชาติ-บ้านเมือง เช่นไร !!


วันนี้.. ปล่อย ออกมา ทั้งหมด  ก็..สายไปแล้ว !?..

มันเลย..ที่จะปฏิรูปแล้ว..


คุณนคร  มาฉิม กล่าวได้ถูกต้อง.

dan_gerous.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s