ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด-ไทกร 30 เมษายน 2564

ผู้นำโง่เราจะตายกันหมด-ไทกร 30 เมษายน 2564

https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/192294649387774/

ชมวิดีโอความยาว 00:21:24 โดยนายไทกร พลสุวรรณ ตามหัวข้อเรื่อง ออกอากาศทางเฟ้สบุ๊กไล้ฟ วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. หรือ จะฟังจาก MP3 จากด้านล่าง ทั้ง 2 สื่อ เสียงจะเริ่มมา ตั้งแต่นาทีที่ 00:00:55

“ผนงรจตกม”

หากต้องการส่งต่อแบบวิดีโอ : https://www.facebook.com/thaikornofficial/videos/192294649387774/

หรือ แบบ MP3 : https://anchor.fm/dorothy-srisuda/episodes/—30–2564-evvafo

Spotify : https://open.spotify.com/episode/3utPyPcsozbi2PQbTxMF0K?si=szrG2tnmQG-jn7eFW5I6DA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s